Bērnu apkalpošanas nodaļas Datorlasītavas izmantošanas noteikumi

Datorlasītava pieejama

 

Darba dienās    13:00 - 19:00

Sestdienās     10:00 - 16:00

Svetdienās    slēgta

Pēdējā mēneša ceturtdiena – sanitārā diena, bibliotēka slēgta


 

Datoru izmantošanas noteikumi:

 • Lietotājiem jābūt reģistrētiem bibliotēkā
 • Katram datorlasītavas apmeklētājam ir jāpierakstās datoržurnālā
 • Datoru izmantošanas laiks ir viena stunda
 • 1. – 6. datori paredzēti tikai mācībām. Šo datoru izmantošanas laiks var būt līdz 2h
 • Datoru var rezervēt vienu dienu uz priekšu
 • Ja apmeklētājs neierodas 15 min. no rezervētā laika sākuma, datoru drīkst izmantot cits apmeklētājs.
 • Datora lietotāji drīkst spēlēt spēles un „čatot” ar bibliotekāra atļauju laikā, kad datori nav nepieciešami informācijas meklēšanai un apstrādei.
 • Izdrukāt informāciju no datora tikai saskaņojot ar bibliotekāru.
 • Datoru lietotāji drīkst izmantot personīgās audio-austiņas
 • Dokumentus vai datus pēc darba beigšanas neatstāt datorā, bet izdzēst tos
 • Lietotājam nekavējoties jāinformē bibliotekārei par programmas kļūdām, kā arī ja nestrādā vai ir bojāta aparatūra

Nav atļauts:

 • Lietot pārtikas produktus un traucēt darbu citiem
 • Uz bibliotēkas datoriem nedrīkst lejupielādēt un instalēt savas programmas vai likvidēt esošo programmatūru
 • Lietotājam aizliegts mainīt datora konfigurāciju
 •  Jebkādā veidā ietekmēt datortīkla, serveru un tajos esošās informācijas drošību
 • Bojāt datorus un pārējo inventāru. Ikviens telpas vai inventāra bojājums jākompensē pašam lietotājam
 • Veikt nelegālas vai neētiskas darbības, kas var nest kaitējumu citiem vai sev pašam (tai skaitā spēlēt vardarbīgas spēles)

Lietotāji, kuri neievēro izmantošanas noteikumus, zaudē tiesības apmeklēt datorlasītavu no vienas nedēļas līdz sešiem mēnešiem