Notikumi

Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

Lūdzam dāvināt

Lūdzam dāvināt!

 

Valsts un tiesību vēsture : jēdzienos un terminos / sast. P.Valters. - 2.,papildin. izd. - Rīga : Divergens, 2001. - 331 lpp. ISBN 9984929620.

Jēru klusēšana : romāns. Tomass Hariss. No angļu val. tulk. Silvija Brice. - Rīga : Kontinents, 1999. ISBN 9984621820.

Rūjiena : Kultūrvēsturisks pārskats par Rūjienas pilsētu un novadu. L. Alberings, Ed. Līcis. Red.: Dr. Andrejs Johansons. - Vāsterās : Ziemeļblāzma, 1978.

Mitoloģijas enciklopēdija : 2 sējumos : pasaules tautu mitoloģiskās būtnes un priekšstati. - Rīga : Latvijas enciklopēdija, 1993.

Zeme un ļaudis : Rencēnu pagasta vēsture. Inta Pētersone ; māksl. Arvīds Vītols. - Rīga : Drukātava, 2006 (SiA "Apgāds MANTOJUMS"). ISBN 9984798046.

Tāds bija laiks : Rencēnu pagasta vēsture 1940-2011 : [grāmatas "Zeme un ļaudis" turpinājums] / Inta Pētersone ; red. Anija Brice. - [Burtnieki : Burtnieku novada pašvaldība, 2012 (Madona : SiA Madonas poligrāfists). ISBN 9789984494357.


Latvijas lauku krogi un ceļi. Arno Teivens. - Rīga : Māksla, 1995.

Iršu dārzs : Vēstījums par vidzemnieka Augusta Pakalna mūža laiku un darbiem. Uģis Niedre. - Rīga : Latvijas enciklopēdija ; Latvijas Etnogrāfijas brīvdabas muzejs, 1993. 

Kurzemes hercogienes Dorotejas vēstules = Briefe der Herzogin Dorothea von Kurland. Valdas Kvasovskas zin. red. - Rīga : Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcija ; Latvijas Valsts vēstures arhīvs, 1999. ISBN 9984948444.

Kopoti raksti. Aleksandrs Dimā (tēvs) ; sastādītājs G.Špakovs ; tulkotāja I.Krastinja. - Rīga : Genmarin, 1993. 14.sēj. Pēc divdesmit gadiem.