Konkurss “Personība Latvijā - Valmierā - izaicinājums manai dzīvei un nākotnei”

 

Konkurss “Personība Latvijā - Valmierā - izaicinājums manai dzīvei un nākotnei”

(Godinot novadnieku, rakstnieku “Valmieras puikas” autoru Pāvilu Rozīti 131. jubilejā.)

 

Konkursa mērķis: Veicināt bērnu un jauniešu interesi par Valmieras un Latvijas vēsturi un šodienas dzīvi.

Konkursa uzdevums: Uzrakstīt vai uzfilmēt stāstu par cilvēku (var atbilst vismaz vienam no trim nosacījumiem):

  • kurš, tavuprāt, ir bijis nozīmīgs Latvijas (piemēram, Valmieras) vēsturē;

  • personība, kura ar savu darbu vai radošu talantu iedvesmo šodienas jauniešus un Tevi;

  • mans cilvēks - draugs un atbalsts.

Mērķauditorija: bērni un jaunieši.

Apjoms nav noteikts. Vērtēta tiks autora iedziļināšanās tēmā un individuālais izteiksmes veids.

Darbu vērtēs: Valmieras integrētās bibliotēkas žūrijas komisija.

Darbu iesniegšana: teksta formāta darbi tiek aicināti iesūtīt elektroniski e-pastā [email protected] vai klātienē Valmieras integrētās bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļā. Video formāta failus aicinām augšupielādēt failiem.lv serverī un piekļuves saiti atsūtīt elektoniski e-pastā [email protected]. Darbu iesniegšana notiek līdz 2020. gada 30. novembrim. 

Konkursa noslēgumā - sponsoru un bibliotēkas dāvātās balvas. Labāko darbu iesūtītāji tiks apbalvoti decembra otrajā nedēļā. 

Konkurā iesūtītie darbi tiks izmantoti izstādes veidošanā.