Mācību nodarbības

 

IEPAZĪSTI BIBLIOTĒKU                                                                             Papildus nodarbības skolēniem meklē ŠEIT

 

 

"Starp plauktiem" (1.klasei)

 

Uzzināsiet, kā nepazust starp plauktiem, kādas viltības grāmatām padomā, ko noderīgu mācībām un brīvajam laikam var atrast bibliotēkas mājaslapā.

Dāvanā katram dalībniekam īpaša grāmata "Krāsainā Valmiera".

 

 

 

Līga Bujane,

64222512,

[email protected]

 

Iepazīšanās nodarbība "Gudrākais draudzējas ar bibliotēku" (2.-9. klasei)

 

Ekskursija pa Valmieras integrēto bibliotēku, dažādie mediji bibliotēkā, literatūras kārtojums, informācija par iespējām un piedāvājumu bibliotēkā.

 

 

Gaida Saukāne,

64222512,

[email protected]

 


ATBALSTS MĀCĪBĀM UN PĒTNIECĪBAI

 

"Tu vari, ja proti jeb kā atrast visu vajadzīgo bibliotēkā? " (4.-6. klasei)

 

Praktiskas nodarbības informācijas un literatūras ieguvei gan elektroniskos resursos, gad iespieddarbos (enciklopēdijās, uzziņu izdevumos u.c.).

 

 

Gaida Saukāne,

64222512,

[email protected]

 

"Palīgā ! Man jāraksta ZPD" (6.-8. klasei)

 

Programma, kas noder skolēnam veiksmīga zinātniski pētnieciskā darba izstrādei.

 

 

Gaida Saukāne,

64222512,

[email protected]

 

"Es labprāt uzzinātu vairāk par ..." - tematisks nozaru literatūras apskats

 

Grāmatu u.c. informācijas avotu apskats par izvēlēto tēmu (dzīvnieki, simboli, vēsture u.c. tēmas)

 

 

Gaida Saukāne,

64222512,

[email protected]

 

Gaidām projektu nedēļā !

 

Informācijas avotu apskats iepriekš piesakot interesējošu tēmu.

 

 

Gaida Saukāne,

64222512,

[email protected]

 

LASĪŠANAS VEICINĀŠANAI

 

 

Jaunāko grāmatu apskati "Izlasi pirmais!"

 

1.-3. klasēm,

4.-6. klasēm,

7.-9. klasēm.

Piesakies arī "Zvirbulēna grāmatu grozam", Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijai, konkursam "Mana grāmatu karaliene" u.c.

 

 

 

Gaida Saukāne,

64222512,

[email protected]


 

PIEDZĪVOJUMS BIBLIOTĒKĀ

 

Viena diena bibliotēkā

 

Piedāvājam savas telpas, lai dažādotu jūsu mācību vidi. Nāciet un novadiet mācību dienu vai vecāku sapulci Valmieras integrētās bibliotēkas telpās.

 

 

Vita Ziediņa, 64250830,

[email protected]

vai Diāna Rozenblate, 64281448, [email protected]

 

Konkurss 

"Rādi, zini, mini" 

(3.-5. klasei)

 

Literārs konkurss starp klasēm. Katra klase sagatavo teatralizētu priekšnesumu par 3 grāmatām, kuras jāatmin pretinieku komandai.

 

 

Gaida Saukāne,

64222512,

[email protected]

 

"Pepiju iznāciens" 

(3.-6. klasei)

 

Izzinošs pasākums/ konkurss, kas veltīts A. Lindgrēnas 110. dzimšanas dienai.

 

 

Gaida Saukāne,

64222512,

[email protected]

 

"Starpbrīdī pirms izlaiduma" 

(9. klasēm)

 

Lai kļūtu par Pieaugušo apkalpošanas nodaļas lasītāju, būs jāiztur pārbaudījumi: grāmatu atpazīšana, viktorīna par bibliotēku un citi veiklības uzdevumi.

 

 

Ilze Karsa,

64222512,

[email protected]