Mācību nodarbības

IEPAZĪSTI BIBLIOTĒKU                                                                             Papildus nodarbības skolēniem meklē ŠEIT

"Starp plauktiem" (1. klasei)

 

Uzzināsiet, kā nepazust starp plauktiem, kādas viltības grāmatām padomā, ko noderīgu mācībām un brīvajam laikam var atrast bibliotēkas mājaslapā.

Dāvanā katram dalībniekam īpaša grāmata "Krāsainā Valmiera".

 

 

 

Pieteikšanās:

 

Līga Bujane,

tālr. 64222512,

liga.bujane@vcb.valmiera.lv

  

Iepazīšanās nodarbība "Gudrākais draudzējas ar bibliotēku" (2.-9. klasei)

 

Ekskursija pa Valmieras integrēto bibliotēku, dažādie mediji bibliotēkā, literatūras kārtojums, informācija par iespējām un piedāvājumu bibliotēkā.

 

 

 

Pieteikšanās:

 

Gaida Saukāne

tālr. 64222512

gaida.saukane@vcb.valmiera.lv

 

ATBALSTS MĀCĪBĀM UN PĒTNIECĪBAI

 "Tu vari, ja proti jeb kā atrast visu vajadzīgo bibliotēkā?" (4.-6. klasei)

 

Praktiskas nodarbības informācijas un literatūras ieguvei gan elektroniskos resursos, gad iespieddarbos (enciklopēdijās, uzziņu izdevumos u.c.).

 

 

 

Pieteikšanās:

 

Gaida Saukāne

tālr. 64222512

gaida.saukane@vcb.valmiera.lv

"Palīgā ! Man jāraksta ZPD" (6.-8. klasei)

 

Programma, kas noder skolēnam veiksmīga zinātniski pētnieciskā darba izstrādei.

 

 

 

Pieteikšanās:

 

Gaida Saukāne

tālr. 64222512

gaida.saukane@vcb.valmiera.lv

"Es labprāt uzzinātu vairāk par..." - tematisks nozaru literatūras apskats

 

Grāmatu u.c. informācijas avotu apskats par jūsu izvēlēto tēmu (piem., dzīvnieki, Latvijas valsts simboli, vēsture u.c.)

 

 

 

Pieteikšanās:

 

Gaida Saukāne

tālr. 64222512

gaida.saukane@vcb.valmiera.lv

Gaidām projektu nedēļā !

 

Iepriekš piesakot sev interesējošo tēmu veiksmīgākai informācijas ieguvei bibliotēkā.

 

 

Pieteikšanās:

 

Gaida Saukāne

tālr. 64222512

gaida.saukane@vcb.valmiera.lv

 

LASĪŠANAS VEICINĀŠANAI

Jaunāko grāmatu apskati "Izlasi pirmais !"

 

Apskati paredzēti dažādām vecuma grupām: 1.-3. klasei, 4.-6. klasei, 7.-9. klasei.

 

 

Pieteikšanās:

 

Gaida Saukāne

tālr. 64222512

gaida.saukane@vcb.valmiera.lv

 

PIEDZĪVOJUMS BIBLIOTĒKĀ

 Viena diena bibliotēkā

 

Piedāvājam savas telpas, lai dažādotu jūsu mācību vidi. Nāciet un novadiet mācību dienu vai vecāku sapulci Valmieras integrētās bibliotēkas telpās.

 

 

 

Pieteikšanās:

 

Vita Ziediņa

tālr. 64250830

vita.ziedina@vcb.valmiera.lv

Konkurss "Rādi, zini, mini" (3.-5. klasei)

 

Sacensība starp divām klasēm. Kura no klasēm visinteresantāk attēlos 3 grāmatu fragmentus? 

 

 

 

Pieteikšanās:

 

Gaida Saukāne

tālr. 64222512

gaida.saukane@vcb.valmiera.lv

"Pepiju iznāciens" (3.-6. klasei)

 

Izzinošs pasākums/konkurss, kas veltīts A.Lindgrēnas 110. dzimšanas dienai.

 

 

 

Pieteikšanās:

 

Gaida Saukāne

tālr. 64222512

gaida.saukane@vcb.valmiera.lv

"Starpbrīdī pirms izlaiduma" (9. klasei)

 

Lai pārietu no bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas uz Pieaugušo apkalpošanas nodaļu, būs jāiztur pārbaudījumi.

 

Pieteikšanās:

 

Ilze Karsa

tālr. 64222512

ilze.karsa@vcb.valmiera.lv