Tu vari, ja proti


Programmas mērķis divu nodarbību laikā (katra 40 min.) iepazīstināt 3. - 5. klases skolēnus ar bibliotēku, tās pakalpojumiem, kā arī iemācīt izmantot dažādus informācijas avotus: enciklopēdijas, uzziņu izdevumus, bibliotēkas kopkatalogu, citus interneta resursus. Praktiskas nodarbības zināšanu nostiprināšanai.

1. nodarbība (40 min.)

Iepazīšanās ar Valmieras bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļu

Mērķis- sniegt skolēniem ieskatu šodienas bibliotēkas iespējās un pārvērtībās, parādīt mediju izkārtojumu un iemācīties izmantot bibliotēkas tradicionālo uzziņu fondu.

Saruna par lasīšanu. Kas ir bibliotēka? Kādam nolūkam tā ir izveidota? Kādas bibliotēkas ir? Personīgā bibliotēka. Publiskā bibliotēka. Informācijas krājums. Mūsdienu bibliotēkas iezīmes- elektroniskā bibliotēka, virtuālā biblioteka.

Enciklopēdijas un uzziņu izdevumi

Mērķis - parādīt meidju izkārtojumu un iemācīties izmantot bibliotēkas tradicionālo uzziņu fondu.

Uzziņu krājumi: enciklopēdijas - Universālās (Konversācijas vārdnīca, Latvijas enciklopēdija u. c.), - Nozaru (Dabas enciklopēdija, Vēstures enciklopēdija, Fakti un rekordi u. c. Vārdnīcas (tulkojošās, skaidrojošās (svešvārdu, terminu, frazeoloģiskās, sinonīmu). Kā izmantot uzziņu literatūru - grāmatas saturs, alfabētiskais rādītājs, šķirkļi.

 

2. nodarbība (40 min.)

Valmieras integrētās bibliotēkas kopkatalogs

Mērķis - iepazīties un iemācīties izmantot bibliotēkas elektronisko katalogu,  iepazīstināt skolēnus ar internetā pieejamiem noderīgiem informācijas resursiem.

Kataloga izmantošanas iespējas, atlases kritēriji. Atlasītās informācijas saprašana un izmantošana.

Skolēniem noderīgi interneta resursi.

Mērķis - iepazīstināt skolēnus ar internetā pieejamiem noderīgiem informācijas resursiem.

Ieskats Valmieras integrētās bibliotēkas mājas lapā Bērnu apkalpošanas sadāļā - Noderīgas adreses (saites par tēmām- folklora, daba vēsture, astronomija u.c, uzziņu informācija, datubāzes – letonika.lv, e-bibliotēka – bibliotēka.lv u.c.) Interneta etiķete un drošība internetā.  

 

Pieteikties:
Ilze Karsa

Valmieras bibliotēka, Bērnu apkalpošanas nodaļas vadītāja

[email protected],

Tel. 64250839