Mana grāmatu karaliene - konkursa noslēgums!

 

Pārgaujas sākumskola- grāmatu lasīšanas karaliene tā izskan viens no vērtējumiem lasīšanas konkursa “Mana grāmatu karaliene” noslēguma pasākumā 7. maijā Valmieras 2. vidusskolā.
Valmieras bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļa ik gadus aicina savus lasītājus rakstīt bibliotēkai vēstuli par gadā izlasītu interesantu, aizraujošu grāmatu.
Šogad konkursā piedalījās 280 dalībnieki.
Konkursa dalībnieki bija -Pārgaujas sākumskola, Viestura vidusskola, Valmieras 5. vidusskola, Valmieras sākumskola, Trikātas pamatskola, Rencēnu pamatskola, Gaujas krasta vidusskola.
Pārgaujas sākumskola konkursā piedalījās ar 241 skolēnu darbiem, tā jau vairākus gadus ir šīs lasīšanas veicināšanas aktivitātes līdere un fane.
Titulu “Klase- lasīšanas čempione” iegūst Pārgaujas sākumskolas 3b klase un skolotāja Agnese Neija un Valmieras Viestura vidusskolas 6b klase un skolotāja Anda Upīte.
Dalībnieki vecumā līdz 9. klasei bija rakstījuši par 97 nosaukumu grāmatām. Lielā grāmatu nosaukumu daudzveidība neļāva kādai grāmatai ar lielu pārsvaru iegūt karalienes godu. Šogad ar vienas balss pārsvaru vecākajā vecuma grupā karalienes godā tiek iecelta zviedru rakstnieces Kristīnes Olsones grāmata “Stikla bērni”. Karalienes pavadones ir D.Valjamsa “Pusnakts banda”, D. Ozoliņas “Izglābt brīvlaiku” un E. Hanteres “Klanu kaķi.”
Mazās karalienes godā šogad ieceļam R. Skotona “Runci Punci, jo par to nobalsojusi Gaujas krasta vidusskolas 4. klase.
Bibliotēkas žūrijas komisija bija novērtējusi konkursa darbus un radošāko, interesantāko darbu autori saņēma Valmieras bibliotēkas, izdevniecības“ Zvaigzne”, Jānis Roze, SIA “Virja” dāvātās grāmatas un citas dāvanas.
Konkurss ir ikgadējs, notiek jau 28. reizi. Valmieras bibliotēka pateicās arī saviem patstāvīgajiem konkursa dalībniekiem skolotājām- Ilonai Ozoliņai, Dacei Treimanei, Dzintrai Indriksonei no Valmieras sākumskolas, Andai Upītei no Valmieras Viestura vidusskolas.
Konkursā vairākus gadus piedalās arī Elīza Evelīna Pētersone no Trikātas pamatskolas 6. klases. Elīzas Evelīnas darbi vienmēr ir interesanti un radoši. Šogad Elīza bija rakstījusi par A. Naneti grāmatu “Mans vectēvs bija ķiršu koks”.
Visus konkursa dalībniekus priecēja Valmieras Viestura vidusskolas režisora Segliņa veidotā atraktīvā izrāde “Velniņi.
Valmieras bibliotēkā iekārtota konkursa darbu izstāde ar 163 interesantiem, dažādos materiālos un radošos izpildījumos veidotiem darbiem, kura būs skatāma visu maija mēnesi.

 

Informāciju sagatavoja -

Valmieras bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas vadītāja I. Karsa.