Noslēdzies konkurss "Mans dzimtas stāsts par Valmieru"

Ir noslēdzies Valmieras bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas rosinātais konkurss skolēniem “Manas dzimtas stāsts par Valmieru”. Paldies visiem dalībniekiem un atbalstītājiem!

Šogad, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem (konkurss notika piekto gadu), ir mazāk iesniegto darbu, bet saņemtie ir interesanti, faktiem, atmiņām un emocijām bagāti. Paldies Valmieras Valsts ģimnāzijas skolēniem! Īpašu paldies par sadarbību jāsaka ilggadējai konkursa atbalstītājai, skolēnu rosinātājai, vēsturniecei, Valmieras Valsts ģimnāzijas skolotājai Inetai Amoliņai. Pateicība arī skolotājai Renātei Bērziņai.  Bibliotēka ir saņēmusi interesantus aprakstus un  intervijas par skolas vēsturi, agrākajiem skolotājiem un absolventiem. Paldies arī vienīgajai dalībniecei no Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas- Annai Elzai Lapsai par savas dzimtas pētījumu un interesanto, kvalitatīvo darbu!

 Konkursa noslēguma pasākums tika svinēts Valmieras muzeja telpās, sadarbībā ar muzeja speciālistiem Lieni un Albertu Rokpeļniem. Pasākuma dalībniekiem tika dota iespēja tapt ieceltiem bruņinieku kārtā, apjaust, cik smags ir bruņinieka zobens un bruņas, kā ir šaut ar loku un piedalīties citās aktivitātēs. Noslēgumā – sarunas pie kliņģera. Tiem, kuri vēl nevēlas atgriezties pie ikdienas pienākumiem, ir  iespēja jautrā pulciņā uzspēlēt spēli “ Atrodi sevi Eiropā”, kuru kā dāvanu no Valmieras bibliotēkas saņēma katrs konkursa dalībnieks. 2014. gadā Europe Direct informācijas centrs Valmierā izveidoja izglītojošu galda spēli. Tā tika radīta ar mērķi, lai Valmieras skolēni vecumā no 12 gadiem, varētu labāk iepazīt savu tuvāko apkārtni – pilsētu, kurā viņi dzīvo, kā arī gūt priekšstatu par Eiropu, kuras sastāvdaļa mēs esam.

Informāciju sagatavoja Gaida Arta Saukāne