"Sarkanas puķes Lellītei Lolītei"

         Valmieras integrētās bibliotēkas

            Bērnu apkalpošanas nodaļa aicina

                 17. martā plkst. 12.00

            Raiņa un Aspazijas jubilejas gadam veltītu

                    Radošo darbnīcu

                  "Sarkanas puķes Lellītei Lollītei"

                   sadarbībā ar "Vindas" skolotāju Litu.