Stāstu konkurss skolēniem "Manas dzimtas vīri - karavīri"

 

Valmieras integrētā bibliotēka aicina skolēnus piedalīties konkursā

 

"Manas dzimtas vīri- karavīri. Karavīru gaitu atspoguļojums 100 gadu garumā"

 

Izstāsti savu stāstu!

 

Laiks:

15.februāris- 15. aprīlis

 

Konkursa mērķis:

Veicināt skolēnu interesi par mūsu valsts vēsturi, izzinot un izpētot savas dzimtas vēsturi.

 

Uzdevums:

Atrast, saklausīt, izzināt stāstu par kādu dzimtas cilvēku - Latvijas brīvības cīnītāju, Latvijas aizstāvi.

Apjoms un dalībnieku vecums nav noteikts, vērtēta tiks stāsta autora iedziļināšanās tēmā, veiktais pētījums un individuālais izteiksmes veids.

Darbu vērtēs žūrijas komisija 3 cilvēku sastāvā.

Darbu iesniegšana Valmieras integrētās bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļā līdz 15. aprīlim.

Labāko darbu autori konkursa noslēgumā saņems Valmieras integrētās bibliotēkas balvas.