VPR aicina 7.-9.klašu skolēnus piedalīties konkursā „5 minūtes manā nākotnes profesijā”

Laika posmā no 2015. gada 10. marta līdz 23. martam Vidzemes plānošanas ES Struktūrfondu informācijas un uzņēmējdarbības centrs aicina 7.-9. klašu skolēnus piedalīties konkursā „5 minūtes manā nākotnes profesijā”. Konkursa galvenā balva – bezmaksas ekskursija uz kādu no Vidzemes reģiona profesionālās izglītības iestādēm, kurā iespējams apgūt konkursa dalībnieka norādīto sapņu profesiju. Ar konkursa palīdzību pamatizglītību iegūstošajiem skolēniem tiek dota iespēja rast priekšstatu par iecerētās nākotnes profesijas apguves iespējām, tikties ar profesionālās izglītības iestādes personālu, kā arī viesoties uzņēmumos, kuros konkrētās profesijas pārstāvji strādā ikdienā.

                Konkurss sastāv no 2 daļām. Vispirms konkursa dalībniekiem jāpiedalās viktorīnā, lai, atbilstoši norādītajām interesēm, pārbaudītu savas zināšanas, cik daudz jau šobrīd skolēns zina par savas izvēlētās nākotnes profesijas specifiku. (Viktorīnas jautājumi pieejami šeit. )

Pēc tam, kad jautājumi aizpildīti, skolēniem jāsagatavo vēstījums „5 minūtes manā nākotnes profesijā”, attēlojot tipiskas 5 minūtes no sava iespējamās nākotnes profesijas pārstāvja ikdienas, parādot labumu, ko šīs profesijas pārstāvis sniedz sabiedrībai. Vēstījums var tikt sagatavots jebkādā radošā formātā (eseja, dialogs, videosižets, fotoreportāža, zīmējums, komikss, kolāža utt.).

Konkursa nolikums pieejams šeit.

Viktorīnas jautājumu aizpildīšanas un radošā darba iesūtīšanas termiņš ir līdz 2015.gada  23.martam.

Konkursa mērķis ir ne tikai iedrošināt skolēnus domāt par savas nākotnes karjeras iespējām un pārdomāt izvēlētās profesijas saistību ar tendencēm darba tirgū, bet arī akcentēt Vidzemes reģionā esošo profesionālās izglītības iestāžu piedāvātās iespējas un priekšrocības, ko dod specifiska amata apgūšana. Pateicoties Eiropas Savienības struktūrfondu atbalstam, lielākajā daļā izglītības iestāžu, infrastruktūra un materiālā bāze uzlabota tā, lai sniegtu saviem audzēkņiem augsta līmeņa zināšanas un profesionālās iemaņas, ko novērtē nākamie darba devēji. Ekskursijas laikā tiks izcelti īstenotie Eiropas Savienības fondu projekti skolās, akcentējot ieguvumu, ko šāds atbalsts sniedzis.

No 2015. gada 27. aprīlim līdz 15. maijam konkursa uzvarētāji viesosies Cēsu Profesionālajā vidusskolā, Valmieras tehnikumā, Smiltenes tehnikumā, Priekuļu tehnikumā, kā arī Ērgļu Profesionālajā vidusskolā, lai iepazītos tuvāk ar profesionālās izglītības iestāžu piedāvātajām mācību programmām, kā arī iepazīsies ar skolu absolventu veiksmes stāstiem kā mācības profesionālās izglītības iestādē ietekmēja viņu karjeru. Ekskursiju laikā konkursanti tiks iepazīstināti ar ES fondu īstenotajiem projektiem izglītības iestādēs.

Konkurss tiek organizēts Vidzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra projekta „Tehniskā palīdzība Vidzemes plānošanas reģiona ES fondu informācijas centra darbībai” (Nr. VSID/TP/CFLA/11/03/003) ietvaros.

Papildu informācija: Maija Rieksta, ES fondu informācijas centra Tehniskās palīdzības projekta speciāliste

[email protected], Mob.t. +371 26099521

Informāciju sagatavoja:Anita Āboliņa, ES fondu informācijas centra Tehniskās palīdzības projekta sabiedrisko attiecību speciāliste, [email protected]; Mob.t.+371 29454752