2018.gadā izmantojiet bibliotēkas abonētās datu bāzes mājās!

Smelties zināšanas var ne tikai bibliotēkā, bet arī mājās! Jau otro gadu piedāvājam izmantot bibliotēkas abonētās datu bāzes Letonika un Britannica Online Library Edition attālināti.

Pieejas datus pēc pieprasījuma var saņemt visi bibliotēkā reģistrētie lietotāji, interesējoties par to bibliotēkā vai pa e-pastu [email protected], [email protected].

 

 

   

Letonika.lv kalpo kā ceļvedis Latvijas kultūrā, vēsturē, valodā, dabā un literatūrā. Tā ir uzziņu un tulkošanas sistēma, kuras galvenais mērķis ir sniegt sistematizētu, enciklopēdisku uzziņu un tulkošanas informāciju. Letonika piedāvā meklēt un strādāt ar informāciju, kas atrodama 11 enciklopēdijās u.c. uzziņu resursos, 13 vārdnīcās (tulkojošās, skaidrojošās, terminoloģijas), kā arī kolekcijās ar 10 000 attēliem, audioierakstiem un video materiāliem. Datubāzē pieejama arī latviešu literatūras bibliotēka ar 200 pilnteksta literārajiem darbiem un valodas atbalsta krātuve ar palīgmateriāliem latviešu valodai. Ar autortiesībām aizsargāto tekstu pilnās versijas datubāzes lasītavā pieejamas tikai bibliotēkā.

«Britānika» ir izcils informācijas avots konkrētu un drošu faktu gūšanai, tā ietver desmitiem tūkstošu rakstu, definīciju, attēlu un multimediju, ieskaitot fotogrāfijas, zīmējumus, kartes, karogus, ilustratīvus videomateriālus. Tā ir universāla daudznozaru enciklopēdiju datu bāze tieši publiskajām bibliotēkām, un tajā apkopota droša un uzticama informācija visām vecuma grupām – jauniešiem, studentiem un pieaugušajiem. Enciklopēdijas lasītājiem tiek piedāvātas dažādas papildiespējas. Daudziem nozīmīga var būt tekstu tulkošana dažādās valodās, arī latviešu. Tekstus angļu valodā iespējams noklausīties arī audioversijā, turklāt sekojot līdz ekrānā redzamajam tekstam. Pieejamas izdrukas, nosūtīšana pa e-pastu, savu resursu apkopošana no enciklopēdijas un citas iespējas.