Aicinām izmantot datu bāzi «Britannica Online Library Edition»

Valmieras bibliotēkas abonētā datu bāze «Britannica Online Library Edition» tagad arī pieejama attālināti! Enciklopēdiju tiešsaistē arī ārpus bibliotēkas tagad var brīvi izmantot ikviens bibliotēkas lasītājs, pieejas datus saņemot savā bibliotēkā.

Pieejas PAROLI  pēc pieprasījuma var saņemt visi bibliotekā reģistrētie lietotāji, interesējoties par to bibliotēkā vai pa e-pastu.

Pieeja enciklopēdijai ŠEIT!

«Britānika» ir izcils informācijas avots konkrētu un drošu faktu gūšanai, tā ietver desmitiem tūkstošu rakstu, definīciju, attēlu un multimediju, ieskaitot fotogrāfijas, zīmējumus, kartes, karogus, ilustratīvus videomateriālus. Tā ir universāla daudznozaru enciklopēdiju datu bāze tieši publiskajām bibliotēkām, un tajā apkopota droša un uzticama informācija visām vecuma grupām – jauniešiem, studentiem un pieaugušajiem.

Enciklopēdijas lasītājiem tiek piedāvātas dažādas papildiespējas. Daudziem nozīmīga var būt tekstu tulkošana dažādās valodās, arī latviešu. Tekstus angļu valodā iespējams noklausīties arī audioversijā, turklāt sekojot līdz ekrānā redzamajam tekstam. Pieejamas izdrukas, nosūtīšana pa e-pastu, savu resursu apkopošana no enciklopēdijas un citas iespējas.