Aicinām uz “Stāstu talku”!

 

Gulbenes novada bibliotēka guvusi atbalstu projektam “Stāstu talka” Vidzemes plānošanas
reģiona izsludinātajā kultūras projektu konkursā “Latvijas valsts mežu un Valsts
kultūrkapitāla fonda atbalstītā Vidzemes kultūras programma 2019”.

Turpinot apzināt nemateriālā kultūras mantojuma vērtības, projekta ietvaros aicināsim novada iedzīvotājus, galvenokārt bērnus un jauniešus, izzināt un fiksēt savas dzimtas stāstus.

Katrai ģimenei ir kāds īpašs stāsts, kas tiek nodots no paaudzes paaudzē vai arī tieši otrādi slepenībā gaida īsto brīdi tapt izstāstīts.

Kā uzrunāt cilvēkus un savākt stāstus, uzzināsim no stāstnieces Agitas Lapsas, kura 22. maijā plkst. 16. 00 viesosies Gulbenes novada bibliotēkā. A. Lapsa ir novadpētniecības speciāliste Valmieras integrētajā bibliotēkā, piedalījusies stāstnieku festivālos un meistarklasēs. Viņa iepazīstinās ar stāstniecības tradīcijām, stāstnieku kustību, dalīsies pieredzē, stāstot un rādot praktiskus piemērus stāstu vākšanā.

Vasaras mēnešos, viesojoties pie vecvecākiem, bērni un jaunieši, izmantojot viedtālruņus, uzrunās un intervēs savus vecvecākus un citus radiniekus, fiksējot video vai audio formātā viņu bērnības stāstus.

Oktobrī stāstu vācēji un stāstnieki tiks aicināti tikties kopīgā stāstnieku vakarā - Stāstu talkas Noslēguma pasākumā, kurā uzklausīsim interesantākos stāstus un dalīsimies pieredzē. Stāsti tiks apkopoti un ievietoti Gulbenes novada bibliotēkas mājas lapā sadaļā Novads, kur tie būs pieejami ikvienam.

Projekta ietvaros tiks stiprinātas saites starp paaudzēm, veicināta bērnu un jauniešu izpratne par savu izcelšanos un novada vēsturi, tiks apzināti Gulbenes novada dzimtu stāsti, veicinot stāstniecības tradīciju attīstību Gulbenes novadā.


Aicinām ikvienu interesentu uz tikšanos 22. maijā!