Akcija "Dienas bez rindām"

 

Integrētās komunikācijas un mācību aktivitātes programmas “Mana Latvija.lv. Dari digitāli!” ietvaros no šā gada 30.septembra līdz 4.oktobrim notiks ikgadējā akcija “Dienas bez rindām”. 

 

Aicinot sabiedrību aktīvāk izmantot valsts un pašvaldību iestāžu pakalpojumus elektroniski – no 30.septembra līdz 4. oktobrim Latvijā notiks ikgadējā akcija “Dienas bez rindām”. Arī Valmieras integrētā bibliotēka, kas ir nozīmīgs informācijas un pakalpojumu saņemšanas punkts, iesaistās šajā akcijā. Latvijā akcija notiks jau sesto reizi, un pērn tajā piedalījās vairāk nekā 100 valsts un pašvaldību iestāžu un to filiāļu.

Akcijas mērķis ir iedrošināt sabiedrību pieteikt valsts un pašvaldību iestāžu pakalpojumus elektroniski, kā arī iepazīstināt ar e-pakalpojumu dažādību, lai veicinātu paradumu maiņu – ar dažādām dzīves situācijām saistītās formalitātes ātrāk un ērtāk nokārtot tiešsaistē. Tāpat akcijas laikā vēlamies noskaidrot, kas ir svarīgākie iemesli, kādēļ iedzīvotāji e-pakalpojumus neizmanto. 

Akcijas īstenošanas laikā no 2019. gada 30. septembra līdz 4. oktobrim bibliotekāri īpaši aktīvi iedrošinās iedzīvotājus izmantot e-vides sniegtās iespējas, kā arī informēs par e-pakalpojumu izmantošanas priekšrocībām un ieguvumiem.

 

Kā tieši mēs Jums palīdzēsim:

  • informēsim par Latvijas iedzīvotājiem pieejamajiem e-risinājumiem;
  • skaidrosim e-pakalpojumu izmantošanas priekšrocības un ar to izmantošanu saistītos praktiskos aspektus;
  • iedrošināsim  pieteikt pakalpojumus un dzīves situācijas risināt elektroniski, rūpēties par drošību IT vidē;
  • vieglā un saprotamā veidā konsultēsim, sniedzot atbalstu bibliotēkas pakalpojumu un  valsts e-pakalpojumu platformas lietošanā;
  • piedāvāsim piedalīties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izveidotajā tiešsaistes viktorīnā ar jautājumiem par e-pakalpojumiem un digitālajām iespējām. Viktorīna būs anonīma, bet būs iespējams norādīt vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju un piedalīties balvas izlozē;
  • piedāvāsim apmeklētājiem praktisku palīdzību pie datora, akcentējot personas datu un IT drošības jautājumus.

 

Laika ietaupījums - svarīgs iemesls pakalpojumu pieteikšanai elektroniski. Bet, pēc VARAM  datiem, visbiežāk iedzīvotājus no elektroniskās pakalpojumu pieteikšanas attur nepietiekamas zināšanas un datorprasmes. Tāpēc, īpaši rūpējoties par senioriem, kuriem tādu zināšanu un prasmju pietrūkst visvairāk, sākot ar 1.oktobri, mūsu bibliotēkā jau tradicionāli notiks datorkursi senioriem, kur būs iespējams apgūt pamatiemaņas darbā ar datoru un internetu. 

Savukārt Bērnu apkalpošanas nodaļā, akcijas laikā vairāk uzmanība tiks veltīta bērnu vecākiem, sniedzot tiem padomus un praktisku atbalstu bērnu lasīšanas veicināšanai un lasītprasmju attīstībai, izmantojot bibliotēkas piedāvātos attālinātos pakalpojumus. 

Aicinām ikvienu, kas vēl nejūtas droši e-vidē, apmeklēt Valmieras integrēto bibliotēku, lai kopā ar konsultantu izmēģinātu e-pakalpojumus.

 

Vairāk par akcijas “Dienas bez rindām” norisi: https://mana.latvija.lv/dienas-bez-rindam-2019/