Barikāžu dalībnieka apliecību izsniegšana Valmierā

 

10.septembrī no plkst.10.00 līdz 18.00 Valmieras integrētajā bibliotēkā Cēsu ielā 4, 2.stāvā notiks 1991.gada barikāžu dalībnieka statusu apliecinošu apliecību izsniegšana.

Ierodoties uz apliecības saņemšanu līdzi jābūt barikāžu apbalvojuma vai Pateicības raksta oriģinālam vai kopijai un peronu apliecinošam dokumentam (pase vai ID karte). 1991.gada barikāžu dalībnieku biedrība aicina savlaicīgi pieteiksieties apmeklējumam, lai labāk organizētu apliecību izsniegšanas kārtību un tikšanās laiku. Aicinām iepriekš pieteikties līdz 7.septembrim (ieskaitot), zvanot pa tālruni 26426840 katru dienu no plkst.10.00 līdz 15.00.

Latvijas Republikas Saeima 2017.gada 22.jūnijā pieņēma likumu “Par 1991.gada barikāžu dalībnieka statusu” un ar likumu noteikts, ka barikāžu dalībnieka statusu apliecinošu apliecību izsniedz 1991.gada barikāžu dalībnieku biedrība Rīgā, Krāmu ielā 3.

2018.gada 20.martā Ministru kabinets pieņēma noteikumus Nr.172 “Noteikumi par 1991. gada barikāžu dalībnieka apliecības paraugu un apliecības izsniegšanas un reģistrācijas kārtību”.

Tāpat aicinām barikāžu dalībniekus sniegt priekšlikumus, rakstot e-pastu Jānim Kalnačam [email protected] par barikāžu dalībnieku iespējamām aktivitātēm Valmierā.

Lūdzam atsaukties 1991.gada barikāžu dalībniekus no Valmieras, kuriem iepriekšējos gados piešķirti Pateicības raksti un piemiņas zīmes, bet nav varējuši būt klāt to pasniegšanas brīdi, lai vienotos par iespēju tos saņemt, zvanot Valmieras muzeja direktorei Ivetai Blūmai pa tālruni 64224770.