Bibliotēkā jauni datori

Valmieras integrētā bibliotēka ir nomainījusi visu veco datortehniku 2. stāva datorlasītavā pret jaunu.

Dodot ikvienam iedzīvotājam iespēju iegūt sev nepieciešamo informāciju izglītības, darba vai atpūtas nolūkā, izmantot elektroniskos valsts, pašvaldības iestāžu, banku un e-pasta pakalpojumus, Valmieras integrētā bibliotēka nodrošina bezmaksas pieeju datoriem un internetam. Lai uzlabotu bibliotēkas datorlasītavas infrastruktūru, bibliotēka ar Valmieras pilsētas pašvaldības atbalstu ir iegādājusies 18 jaunus datorus, monitorus, tastatūras un peles.

Lietotāji jau paspējuši atzinīgi novērtēt jaunās datortehnikas kvalitāti.