Brāļu draudzes dienas Valmierā: priekšlasījumi Valmieras bibliotēkā

 

24.februārī

no plkst. 11.00 - 14.00

Valmieras integrētās bibliotēkas

2. stāva Klusajā lasītavā

 

 

“Brāļu draudzes dienas Valmierā”

 

10.30 interesentu ierašanās un reģistrēšanās

11.00 Gundara Ceipes ievadvārdi

 

Programmā priekšlasījumi:

 

Gvido StraubeJērakalns - latviešu nacionālās atmodas šūpulis?"

 

Beāta Paškevica Vidzemes Augstskolas pirmsākumi 18. gadsimtā”

 

Andris Vilks „Latviešu un igauņu Brāļu draudzes – līdzīgais un atšķirīgais”

 

Tālis Pumpuriņš „Brāļu draudzes izglītības un administratīvais centrs Vaidavas Jaunveļķos”

 

Gundars Ceipe „Latviešu Brāļu draudzes teritoriālā izplatībaVidzemes ķēnišķīgais polītiskais un reliģiskais zieds - saiešanas kambaru sistēma”

 

Noslēgumā dzejniece Dainas Sirmā

Hallarte plīvo pār mūriem kā vīraks”

 

Pasākumu rīko Brāļu draudzes misija sadarbībā ar Valmieras bibliotēku.

Programma PDF

 

Ieeja bez maksas.