"Digitālā nedēļa” Valmieras integrētajā bibliotēkā

 

Visā Latvijā no 25. līdz 29. martam norisinās  aktivitātes, kuru mērķis ir aicināt sabiedrību uzlabot savas e-prasmes un aktīvāk izmantot tehnoloģijas un e-pakalpojumus.  "Digitālā nedēļa” Latvijā notiek jau desmito reizi, to organizē Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM).

Arī Valmieras integrētā bibliotēka jau vairākus gadus tieši martā rīko dažādas aktivitātes, kas palīdz mūsu klientiem apgūt jaunas un interesantas lietas, jo vairāki valsts un pašvaldību pakalpojumi, tajā skaitā arī bibliotēkas pakalpojumi,  ir pieejami e-vidē.

 

“Digitālā nedēļā” piedāvājam šādas aktivitātes:

Valmieras integrētās bibliotēkas (VIB) attālinātie pakalpojumi. Konsultācijas un praktiskās nodarbības par Valmieras integrētās bibliotēkas e-pakalpojumiem. Elektroniskais katalogs, grāmatu un filmu elektroniskā pasūtīšana, rezervēšana un pagarināšana internetā.

Gribu lasīt e-grāmatas! Aicinām izmēģināt jaunu bibliotēkas pakalpojumu un saprast, cik vienkārši tagad var lasīt e-grāmatas. Kolekcijas latviešu un angļu valodā. Interesenti var nākt ar savām mobilajām ierīcēm un saņemt tūlītēju palīdzību, vai arī pieteikties individuālai konsultācijai vai grupu nodarbībai.

Atrodi savu īsto! Kā meklēt jaunāko un interesantāko daiļliteratūru e-katalogos un labāk orientēties Valmieras integrētās bibliotēkas mājas lapā.

Virtuālie piedzīvojumi. Oculus Rift (virtuālās realitātes brilles) un XBox piedāvā izbaudīt virtuālos piedzīvojumus!  Piedāvājums paredzēts gan bērniem, gan pieaugušajiem.

Konsultācijas par VID ienākumu deklarāciju aizpildīšanu. Konsultācija un praktiskā palīdzība ar dokumentu skenēšanu, pievienošanu un noformēšanu. Lūgums iepriekš pieteikties, zvanot pa tālr. 64281448 vai rakstot uz e-pastu [email protected]

LNB e-pakalpojumi.  Iepazīsti Latvijas Nacionālās bibliotēkas piedāvātos e-pakalpojumus un Digitālās bibliotēkas kolekcijas. Lūgums iepriekš pieteikties, zvanot pa tālr. 64222464 vai rakstot uz e-pastu [email protected]

Latvijas periodikas arhīvs – digitāli. Par rakstu meklēšanu Latvijā izdotajos laikrakstos un žurnālos. Grāmatu un elektronisko rakstu pasūtīšanas iespējas no LNB. Informācija par rakstiem Latvijas presē no 1950.gada līdz mūsdienām, kā arī ārzemju preses izdevumiem, kuros rakstīts par Latviju un latviešiem (Nacionālā Analītikas datubāze). Lūgums iepriekš pieteikties, zvanot pa tālr. 64222464 vai rakstot uz e-pastu [email protected]

Mācies mājās! Par attālināto piekļuvi bibliotēkas abonētajām datubāzem Letonika un Britannica Online Library Edition, EBSCO eBook Library collection un citiem ārpus bibliotēkas pieejamiem resursiem. Piedāvājums paredzēts gan bērniem, gan pieaugušajiem. Lūgums iepriekš pieteikties, zvanot pa tālr. 64222464 vai rakstot uz e-pastu [email protected]

Datu bāzes akadēmiskajam atbalstam. Darbs ar Vidzemes Augstskolas abonētājām  datu bāzēm: EBSCO, ScienceDirect , SCOPUS. Lūgums iepriekš pieteikties, zvanot pa tālr. 64222464 vai rakstot uz e-pastu [email protected]

Novadpētniecība - digitāli. Digitālās laikrakstu bibliotēkas un datu bāzes izmantošana novadpētnieciska rakstura informācijas meklēšanā. Valmieras integrētās bibliotēkas veidotās novadpētniecības datu bāzes izmantošana. Valmieras novadā no 1825.-1940.gadam iznākušo periodisko izdevumu pilnu tekstu datubāze. Lūgums iepriekš pieteikties, zvanot pa tālr. 64222464 vai rakstot uz e-pastu [email protected]

Ja  grūti lasīt ar brillēm. Ja zināt, ka kādam redzes dēļ  ir kļuvis  grūti lasīt tekstus pat ar brillēm, atvediet viņu uz bibliotēku izmēģināt TOPAZ  videolupu. Ar lupas palīdzību iespējams labāk izlasīt drukātos un elektroniskos tekstus, kā arī ir vieglāk aplūkot attēlus un nelielus priekšmetus. Lūgums iepriekš pieteikties, zvanot pa tālr. 64222464 vai rakstot uz e-pastu [email protected].