Grāmatu izstāde par suņiem!

Še, sunīti,

Mācies grāmatu lasīt! –

Sunīts grāmatu ostīja,

Kājām kasīja.

Ar purnu grozīja.

- Ko, puisīti,

Gribi no manis prasīt?

Vai tu pats proti riet?

Pēc zaķiem skriet?

Nakts sargos iet? –

Katrs savu darīja,

Abi draugos palika.”

(J.Rainis)

Valmieras bibliotēkas 1. stāvā ir iekārtota grāmatu izstāde par suņiem.  Aicinām iepazīties ar bibliotēkā pieejamo uzziņu literatūru par suņu audzēšanu, kopšanu, suņu šķirnēm un citiem jautājumiem, kā arī daiļliteratūru un filmām par suņiem.