Grāmatu izstāde: populārākie latviešu gleznotāji, mākslinieki un viss ap to...

 

Aprīlī Valmieru līksmi izkrāsos Mākslas mēneša pasākumi. Valmieras integrētajā bibliotēkā apskatāma grāmatu izstāde par populārākajiem latviešu māksliniekiem un gleznotājiem.

Grāmatu eksemplārus izsniedzam uz mājām.

 

Klasiskais modernisms

 

Dace Lamberga

 

D. Lamberga monogrāfijā iepazīstina ar vienu no mūsu mākslas vēstures izcilākajām lappusēm - klasisko modernismu Latvijas glezniecībā 20. gadsimta sākumā. Pētījums ietver periodu no agrīnajiem formu vienkāršošanas meklējumiem Pirmā pasaules kara laikā līdz jaunās lietišķības parādībām 20. gadu beigās.

 

Eksemplāri bibliotēkā

Vilhelms Purvītis

 

Eduards Kļaviņš

 

Vilhelms Purvītis - viena no centrālajām personībām Latvijas 20. gadsimta pirmās puses vizuālajā mākslā.

 

Eksemplāri bibliotēkā

Janis Rozentāls

 

Inta Pujāte

 

Mākslas zinātnieces Intas Pujātes sagatavota neliela monogrāfija par izcilo latviešu gleznotāju Jani Rozentālu sērijā "Latvijas mākslas klasika".

 

Eksemplāri bibliotēkā

Maija Tabaka un Rietumberlīne

 

Izstādes katalogs ir veltīts gleznotājas Maijas Tabakas (1939) Rietumberlīnes posmam. Tas ir laiks no 1977. gada līdz 1978. gadam, kad māksliniece, pateicoties ar Valda Āboliņa iniciatīvu iegūtajai DAAD (Vācijas Akadēmiskā apmaiņas dienesta) stipendijai, nokļuva toreizējā Rietumeiropas mākslas metropolē.

 

Eksemplāri bibliotēkā

Vija Zariņa

 

Albumā par Viju Zariņu var iepazīties ar mākslinieci Andas Treijas un Ievas Rupenheites rakstos un sarunās, kā arī gūt iespaidus par viņas daiļradi gandrīz 30 gadu garumā, no 1998. gada līdz 2017. gada vasarai. Gleznas, zīmējumi un autortehnikās radītie mākslas darbi apvienoti nosacīti tematiskās daļās, kuru nosaukumos dota arī neliela ievirze to izpratnei. 

 

Eksemplāri bibliotēkā

Rīgas dendijs un autsaiders : Kārlis Padegs

 

Jānis Kalnačs

 

Mākslas zinātnieka J. Kalnača apjomīgais monogrāfiskais mākslas albums veltīts izcilā latviešu mākslinieka Kārļa Padega (1911-1940) dzīvei un mākslai. Grāmata atklāj neskaitāmas līdz šim nezināmas K. Padega dzīves laika ainas un viņa radošā mantojuma sarežģīto ceļu līdz mūsdienām.

 

Eksemplāri bibliotēkā

Pieskāriens. Jānis Anmanis : jubilejas albums

 

Jubilejas albums ir pieskāriens mākslinieka J. Anmaņa personībai, kurā caur darbiem atklāta viņa daudzšķautņainā būtība. Izdevumā mākslinieka cienītāji gleznu, grafiku, zīmējumu, miniatūru un sīkplastikas reprodukcijās varēs baudīt viņa mākslas daudzveidību. Savukārt daudzās fotogrāfijas, kas atspoguļo J. Anmaņa dzīves svarīgākos mirkļus, sniegs iespēju pakavēties kopīgās atmiņās.

 

Eksemplāri bibliotēkā

Aleksandra Beļcova

 

Natālija Jevsejeva

 

N. Jevsejeva grāmatā iepazīstina ar gleznotājas Aleksandras Beļcovas (1892-1981) dzīvi un daiļradi. Viņas daiļrade kļuva par Latvijas mākslas vēstures neatņemamu sastāvdaļu, bet pati viņa tiek saukta par vienu no pirmajām modernisma māksliniecēm Latvijā.

 

Eksemplāri bibliotēkā

Džemma Skulme. Nospiedumi

 

Līga Blaua

 

Mākslinieces Dž. Skulmes acīm skatīti, šajā grāmatā atdzīvojas dažādi laiki. Slaveni cilvēki, kuru vārdi ierakstīti Latvijas kultūrā, te ieguvuši cilvēciskus un visai negaidītus vaibstus. Šie ir Dž. Skulmes atmiņu nospiedumi par cilvēkiem, kas viņai dzīvē bijuši līdzās, svarīgi. Bez kuriem viņa nebūtu tā Džemma, kas ir.

 

Eksemplāri bibliotēkā

Kāds es ir, tāds es ir : par Borisu Bērziņu, par gleznām, par dzīvi, par...

 

Aija Oša

 

Eksemplāri bibliotēkā