Iespēja tiešraidē noskatīties Nacionālās enciklopēdijas elektroniskās vietnes www.enciklopedija.lv atklāšanu

 

Valmieras integrētajā bibliotēkā notiks vietnes enciklopedija.lv atklāšanas tiešraide no Bebrenes muižas.

 

Otrdien, 18. decembrī, plkst. 11.00 Bebrenes muižā (Bebrenes pagasts) tiks atklāta Nacionālās enciklopēdijas elektroniskā vietne www.enciklopedija.lv – universāls un augstticams informācijas resurss latviešu valodā tiešsaistē, izmantojams bez maksas.

 

Pateicoties Latvijas Televīzijas atbalstam, pasākumu būs iespējams vērot tiešraidē – portālos LSM.lv un Replay.lv, kā arī Valmieras integrētajā bibliotēkā. Pārraides ilgums – aptuveni 45 minūtes. Ieeja bez maksas.

 

Tiešraides skatīšanās tiks nodrošināta arī 11 citās Latvijas bibliotēkās: Līvānu novada Centrālajā bibliotēkā, Lizuma pagasta bibliotēkā, Bauskas Centrālajā bibliotēkā, Balvu Centrālajā bibliotēkā, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas bibliotēkā, Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā, Rīgas Tehniskās Universitātes Zinātniskajā bibliotēkā, Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Fundamentālajā bibliotēkā, Ventspils Galvenajā bibliotēkā, Strenču pilsētas bibliotēkā, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja bibliotēkā.

 

Pasākuma laikā klātesošie un tiešraides skatītāji tiks iepazīstināti ar Nacionālās enciklopēdijas elektroniskās vietnes būtību, saturu, veidotājiem, šķirkļu tapšanas procesu, kā arī izmantošanas iespējām globālā mērogā.

 

Vietnes atvēršanai izvēlēta Bebrene, lai simboliski demonstrētu enciklopēdijas pieejamību ikvienam interesentam visā pasaulē un vienlaikus aktualizētu kultūrvēsturisko Sēlijas novadu. Bebrene ir apdzīvota vieta Ilūkstes novada Bebrenes pagastā, kultūrvēsturiskā Sēlijas novada sastāvdaļa.

 

Nacionālās enciklopēdijas tapšana ir būtiska Latvijas valsts simtgades programmas daļa, veidojot paliekošas vērtības – nozīmīgu zināšanu resursu latviešu valodā. Šī gada 18. oktobrī LNB jau atvērts enciklopēdijas drukātais sējums “Latvija”, taču resursa pamats tiek veidots un uzturēts elektroniskajā vidē.

 

Vietnes www.enciklopedija.lv saturs ir nepārtrauktā pilnveides procesā, aptverot visplašāko tēmu loku multimediālā veidā. Šobrīd elektroniskajā vietnē lasītājiem jau pieejami vairāk nekā 700 šķirkļu un vairāk nekā 600 dažāda veida ilustrāciju. Šķirkļus papildina fotogrāfijas, tabulas, grafiki, kartes, audio un video ieraksti, hipersaites un norādes uz saistītiem resursiem, literatūras avotu saraksti. Šķirkļu tapšanā bijuši iesaistīti vairāki simti attiecīgo tēmu un jomu vadošie speciālistu, vairumā gadījumu – zinātnieki. Gandrīz visi drukātajā sējumā “Latvija” publicētie raksti pēc pieskaņošanas interneta videi tiek iekļauti arī elektroniskās enciklopēdijas saturā. Plānots, ka nākamā gada laikā tiks radīti vairāk nekā simts enciklopēdijas rakstu.

 

Enciklopēdijas saturs ir paredzēts visplašākajai auditorijai, taču paredzams, ka www.enciklopedija.lv būs īpaši noderīgs resurss skolēniem un studentiem. Šķirkļus iespējams izdrukāt, tiek piedāvāta iespēja automātiski ģenerēt atsauces. Elektroniskā enciklopēdija ir pielāgota lietošanai arī mobilajā vidē dažādās ierīcēs.

 

Nacionālās enciklopēdijas galvenais redaktors – Dr.hist. Valters Ščerbinskis.

 

Elektroniskās vides izstrāde: SIA “Tilde”

Grafiskais dizains: Orians Anvari

 

Uzziņai:

2014. gadā LNB tika uzsākts Nacionālās enciklopēdijas projekts, kura mērķis bija radīt mūsdienīgu enciklopēdiju latviešu valodā. Projekts 2015. gadā pārtapa par Nacionālās enciklopēdijas redakciju, kura izstrādāja ilgtermiņa vīziju par to, kādam jābūt mūsdienīgam lietpratēju radīta satura zināšanu resursam. Pakāpeniski enciklopēdijas uzdevumu īstenošanā tika iesaistīts arvien pieaugošs speciālistu loks, kā arī veidota sadarbība ar dažādām Latvijas institūcijām.

 

Jau Nacionālās enciklopēdijas veidošanas sākumā bija nepārprotami skaidrs, ka visaptverošas enciklopēdijas pamats var būt tikai elektroniskā vietne. Ņemot vērā, Latvijas valsts simtgades svinības un apsverot iespējas, redakcija pieņēma lēmumu arī par īpaša, Latvijai veltīta drukātā sējuma sagatavošanu.

 

Enciklopēdijas satura stratēģisko pārraudzību veic kultūras ministres vadītā Nacionālās enciklopēdijas padome. Saturisko veidošanu nosaka Nozaru redakcijas kolēģija ar 55 dažādu jomu lietpratējiem, bet ilustrāciju bloka veidošanu sekmē dažādu ilustrāciju speciālisti Ilustrāciju redakcijas kolēģijā. Enciklopēdijas tiešo izveides procesu nodrošina redakcija, kurā strādā septiņi darbinieki.

 

Nacionālās enciklopēdijas redakcija ir LNB autonoma sastāvdaļa, kas organiski iederas redzējumā par bibliotēku kā daudzfunkcionālu zināšanu iestādi.