Izstāde - Grāmatu mākslas konkursā "Zelta ābele" 2015 godalgotās grāmatas

Bibliotēkas 1. stāvā ir iekārtota grāmatu izstāde -  Grāmatu mākslas konkursā "Zelta ābele" 2015 godalgotās grāmatas.

Latvijas Grāmatizdevēju asociācija konkursu "Zelta ābele" rīko kopš 1993. gada. Konkursa uzdevums ir atklāt, kā grāmatas noformējums atspoguļo sava laika garu, māksliniecisko izpratni, poligrāfijas un papīra ražotāju iespējas grāmatas satura pilnīgākai atklāsmei.Darbus konkursam varēja iesniegt visi Latvijas grāmatizdevēji ar kārtējā gadā iznākušajām grāmatām, kā arī ar tām iepriekšējā gadā izdotajām grāmatām, kuras nav piedalījušās iepriekšējā gada konkursā. Kopoti raksti vai grāmatu sērijas konkursā var piedalīties tikai vienu reizi. Vērtētas tiek tikai tās grāmatas, kurām ir oriģināla noformējuma pirmpublicējums.

Balva par mūža ieguldījumu grāmatniecībā piešķirta redaktorei Ligitai Bīberei, savukārt kā gada mākslinieks sumināgts Aivars Plotka.

Par skaistāko dzejas krājumu atzīts Toma Treiberga "Drudzis". Mākslinieks – Reinis Pētersons; tipogrāfija – "McĀbols poligrāfija", izdevējs – "Mansards".

Vizuali pievilcīgākais prozas darba izdevums – Jāns Undusks "Gaidot vārdus". Mākslinieks – Zigmunds Lapsa; tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija; izdevējs – "Mansards".

Kategorija Dokumentālie izdevumi godalgots darbs "Richarda Zarriņa atmiņas". Māksliniece – Daiga Brinkmane, Riharda Zariņa zīmējumi un grafikas; tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija; izdevējs – "Vesta - LK".

Skaistākā grāmata bērniem – Juris Zvirgzdiņš "Have a Nice Day! Gandrīz mīlas stāsts". Māksliniece – Elīna Brasliņa; tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija; izdevējs – "Pētergailis".

Starp zinātniskajām grāmatām visaugstāk novērtēts izdevums "Terra Mariana 1186-1888". Zinātniskais redaktors Andris Levāns. Mākslinieks – Aivars Plotka; tipogrāfija – Franco Cosimo Panini apgāds Modenā; izdevējs – Latvijas Nacionālā bibliotēka sadarbībā ar Vatikāna Apustulisko bibliotēku.

Kategorijā Uzziņu literatūra par glītāko atzīta Klausa Dītera Ludviga un Mudītes Smiltēnas sastādītā Vācu-latviešu frazeoloģijas vārdnīca Māksliniece – Baiba Lazdiņa; tipogrāfija – "Latgales Druka", izdevējs – LU Akadēmiskais apgāds.

Kategorijā Mācību grāmatas "Zelta ābeles" ābols piešķirts Laura Gundara darbam "Dramatika jeb racionālā poētika". 2. redakcija. Dizains – birojs "H2E"; tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija; izdevējs – "Darbnīcas".

Kā labākais mākslas izdevums godalgota Margaritas Ziedas grāmata par scenogrāfu Andri Freibergu. Mākslinieki – Rūta Briede, Artis Briedis; tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija; izdevējs – "Neputns".

Kategorijā Fotoalbumi uzvarējis"Edvards Steihens . Fotogrāfija/Photography". Māksliniece – Anta Pence, tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija, izdevēji – "Neputns", LNMM.

Portāla "Delfi" aptaujas uzvarētājs – Autoru kolektīvs. "Vispusīgās fiziskās sagatavotības trenera rokasgrāmata". Dizains – Rihards Delvers, ilustrācijas – Ilze Dambe, Signe Holendere; tipogrāfija – "PNB Print"; izdevējs – "DUE", Latvijas Treneru tālākizglītības centrs.