IZSTĀDE: Iesildāmies dzejas dienām!

 

Lai noskaņotos uz poētiskas nots un labi sagatavotos gaidāmajām dzejas dienām, Valmieras integrētā bibliotēka ir iekārtojusi īpašu izstādi - par un ap dzeju.

Nāciet, ņemiet līdzi uz mājām, lasiet, iedvesmojieties un apmeklējiet "Dzejas diena 2018 Valmierā" pasākumus! Programma ŠEIT.

 

Parīzes noburtie : dzejoļu izlase

 

Grāmata atgādina par pirmskara laikiem, 20. gadsimta pirmo pusi, kad latviešu dzejnieki Francijā meklēja ierosmi, paraugu un atbalstu jaunajai neatkarīgajai Latvijai. Tajā ievietota trīs dzejnieku - Elzas Stērstes (1885-1976), Jāņa Akuratera (1876-1937), Edvarta Virzas (1883-1940) dzeja par jūtām un viņu laika Parīzes pilsētvidi. Viņi Francijas vecajā kultūrā atrada jaunas idejas un stilu, brīvu gara lidojumu, kā arī franču vērtības - brīvību, vienlīdzību, brālību.

 

Eksemplāri bibliotēkā

Kailsals : dzeja

 

Daina Sirmā

 

D. Sirmās dzejas tēliem piemīt teju vai fizioloģiska iedarbība. Kaut kas ledaini stindzinošs ir katrā autores vārdā, radot savu unikālo, ne ar vienu citu nesajaucamu intonāciju. Tā ir izteikti intīma un personiska dzeja, mīlestības un sevis meklējumu iedvesmota, un tajā pašā laikā nepamet izjūta, ka caur varones personību vienlaicīgi margo arī mūsu vēsture un tautas likteņgaitas.

 

Eksemplāri bibliotēkā

Lieldienas : dzeja

 

Inga Gaile

 

"Lieldienas" ir dzejnieces un rakstnieces Ingas Gailes sestais dzejoļu krājums. Tajā autore ved lasītāju sev līdzi ceļojumā 21. gadsimta pasaules īstenībā, kuru brīžiem līdzīgi spējiem zibspuldzes zibšņiem izgaismo biblisko Lieldienu notikumu atplaiksnījumi. Skaudras un griezīgas intonācijas, bezjēdzīgu ciešanu un cilvēcības aptumsuma tēma šajos dzejoļos mijas ar maigumu un mūžseno vēlmi pēc ticības, cerības, mīlestības.

 

Eksemplāri bibliotēkā

Dzērājmeitiņa : dzeja

 

Madara Gruntmane

 

Madaras Gruntmanes otrais dzejoļu krājums "Dzērājmeitiņa" uztverams kā dialogs starp iedomāto un reālo "es", zemapziņas instinktīvo apjausmu un realitātes tiešamību. Griba būt brīvai no kanoniskas, dogmatiskas domāšanas ietekmes, tradicionāliem pieņēmumiem, normām uztverē un spriedumos rada provocējošu, reizēm naivu un aizstāvību pieprasošu dzeju.

 

Eksemplāri bibliotēkā

Bezrūpju kauss : dažādu laiku bohēma latviešu dzejā

 

Autors un dzejas tēls identificējas ārkārtīgi retos gadījumos. Tas ir svarīgi tāpēc, ka skarta tik neviennozīmīgi uztverama šķautne kā "bohēma" latviešu dzejā. Izsenis reibinošais bezrūpju kauss ir vienkāršākais un tuvākais līdzeklis, lai padarītu nepieejamu ārpasaulei savu ideālu un izjūtu pasauli, uzticētu to vienīgi dzejai. Tas ir līdzeklis, lai atcerētos dzīvesprieku un norobežotos no visa, kas tiecas to iznīcināt.

 

Eksemplāri bibliotēkā

Dzejas vārdnīca

 

Janīna Kursīte

 

Eksemplāri bibliotēkā

Veca cilvēka dziesmas : pēdējā dzeju grāmata

 

Valdis Grēviņš

 

V. Grēviņš (1895-1968) - dzejnieks, kurš smalkā un filigrāni izstrādātā formā mācēja ietvert pasaules un cilvēka sāpes, izsapņotā un realitātes pretmetu, alkas pēc harmonijas un sapratni par tās neiespējamību. Krājumā iekļauti visi dzejoļi, kas publicēti periodikā vai krājumos autora dzīves laikā un pēc nāves.

 

Eksemplāri bibliotēkā

Mirkļa vējainais pieskāriens : dzeja

 

Juris Helds

 

J. Helda desmitajā dzejoļu krājumā dzejnieks paliek uzticīgs sirreālisma un impresionisma principiem mākslā. Tā ir dzeja, kurā izgaist robežas starp sapni un īstenību, kurā jūtams citas esības pulss. Tajā mājo Visuma un mūžības tēli, kas no laika, "kad Vārds vēl nebija dzimis", dodas uz nākotnes pusi cauri "miljongadu miglām".

 

Eksemplāri bibliotēkā

Dzeja

 

Klāvs Elsbergs

 

Eksemplāri bibliotēkā

Kārtis : virtuāls ceļojums caur dzeloņdrātīm

 

Knuts Skujenieks

 

Eksemplāri bibliotēkā

Sapnis par Mēnesmeitiņu : vēstulēs, atmiņās, dzejā

 

Gandrīz simt gadu mūs šķir no laika, kad Rīgā, Muitas ielas namā Nr.4, satikās Aspazija, Rainis un Olga Kliģere. Trīs personības, par kuru gaitām vēlāk rakstīs prese, no ļaužu atmiņu stāstiem radīsies leģendas, pieņēmumi, aizvainojumi, bet līdz vēsturiskai, precīzai faktu izpētei arī šodien vēl ejams tāls ceļš. Šajā krājumā publicētās vēstules ir liecinieces domām un sajūtām tad, kad cilvēki bijuši attālināti. Sarakste aptver laiku no 1924. gada jūlija līdz 1929. gada jūlijam. Visu šo laiku Aspazija allaž paliek uz vietas, bet Rainis ceļo.

 

Eksemplāri bibliotēkā

Lauva : dzejniece Astrīde Ivaska

 

Anita Rožkalne

 

A. Rožkalnes grāmatā sniegts trimdas dzejnieces Astrīdes Ivaskas portretējums, īpašu uzmanību pievēršot 20. gadsimta vēsturisko norišu un dzejnieces biogrāfijas atspoguļojumam viņas daiļradē. Jaunrades procesa atklāsme savijusies ar laikmeta vēsturisko detaļu tēlojumu. Grāmatā izmantots plašs epistulārais un interviju materiāls.

 

Eksemplāri bibliotēkā