Izstāde: skaistākās grāmatas Latvijas simtgadei. Sveicam svētkos!

 

Dāvana Latvijai un Valmieras integrētās bibliotēkas apmeklētājiem lielajā jubilejā - IZSTĀDE "Skaistākās grāmatas Latvijas simtgadei".

Sveicam svētkos!

 

Ieskatam. Grāmatu eksemplārus izsniedzam interesentiem līdzi uz mājām.

 

Latvijas muižu dārzi un parki

 

Ilze Māra Janelis

 

I. M. Janelis - parku vēsturiskās ainavas speciālistes, pētnieces grāmatā stāstīts par Latvijas muižu dārziem un parkiem, par to attīstību, stilistisko daudzveidību un pašreizējo vietu Latvijas ainavā.

 

Eksemplāri bibliotēkā

Alvis Hermanis

 

Izdevums ir režisora Alvja Hermaņa Latvijā un pasaulē iestudēto izrāžu foto albums. Grāmatas iecere, ejot cauri attēliem, izveidojusies grandioza, tomēr šis nav A. Hermaņa radošā snieguma pilns pārskats. Albumā atlasīti attēli no vizuāli interesantākajām izrādēm. Mizanscēnu fiksējumi un aktierdarbu plastika A. Hermaņa izrādēs veidojas kā glezna, kuru var pētīt un pārdzīvot atkal un atkal.

 

Eksemplāri bibliotēkā

Rīgas dievnami : arhitektūra un māksla

 

Eksemplāri bibliotēkā

 

 

100 gadi 100 kartēs

 

Jānis Barbans

 

Grāmata iepazīstina ar interesantākajām, neparastākajām un nozīmīgākajām ar Latviju saistītajām kartēm no 1918. gada līdz mūsdienām. Kartes, stāsti un fotogrāfijas parāda mūsu valsts likteņgaitas no visdažādākajiem skatupunktiem un ikvienam ļaus atrast kaut ko personīgu un tuvu.

 

Eksemplāri bibliotēkā

Latviešu tautas brīnumpasakas

 

Eksemplāri bibliotēkā

Būvniecība Latvijā 1918-2018 : 3 sējumos

 

1.sējums. Grāmata "Būvniecība Latvijā 1918-2018" satura un apjoma ziņā uzskatāma par pirmo būvniecības enciklopēdiju Latvijā. Pirmajā sējumā ietverta informācija par ievērojamāko infrastruktūras objektu un ēku celtniecību, speciālistu izglītošanu un būvzinātnes attīstību Latvijā līdz 1940. gadam.

 

Eksemplāri bibliotēkā

 

Pārējos eksemplārus var sameklēt elektroniskajā katalogā

Deviņu vīru spēks : stāsti par deviņiem Ministru prezidentiem, 1918–1940

 

Grāmata "Deviņu vīru spēks. Stāsti par deviņiem Ministru prezidentiem 1918-1940" ir stāsts par deviņiem izciliem cilvēkiem, kuri bija drosmīgi un uzņēmīgi - par cilvēkiem, kuri izveidoja un attīstīja Latvijas valsti, pēc kara izpostītajā teritorijā atjaunojot kārtību un dodot iespēju iedzīvotājiem veidot labklājību. Bijušo Ministru prezidentu biogrāfijas, viņu sabiedriskās un politiskās dzīves apraksti, kas papildināti ar vēsturnieku komentāriem, laikmeta raksturojumu, dzimtas pārstāvju atmiņām un informāciju no periodikas, kā arī ilustratīviem materiāliem grāmatā apkopoti pirmo reizi.

 

Eksemplāri bibliotēkā

Latvieša māja

 

Janīna Kursīte

 

Kāpēc latvieša un kāpēc māja? Māju un zemes piederības jautājums. Pētījumi par latvieša māju. Laime un māju sajūta. Ceļš no mājām un uz mājām. Celšana un kosmogonija jeb pasaules radīšana. Dievību un garu mājvieta. Buramvārdi, buramdarbi un ēkas. Sakrālā - profānā telpa. Ainavas un kulturainavas meti. Māju apkārtne un ēku izvietojums. Ēku projektēšana. Namdaris - demiurgs? Apmetņu veidi. no pasaules līdz konkrētai telpai : mājokļa ideja. Dzīvojamās telpas sadalījums. Skaitļu un krāsu simbolika. Koka ēku ornaments. Mājas ārpuses - iekšpuses semiotiskie aspekti. Mājvārdi. Koka laikmets un ēku dzīvība. Ēku semiotika : Svētupes apkaime. Sava māja svešatnē. Celtniecības terminoloģija. Lauku sēta un latviskums. Māju vārdene.

 

Eksemplāri bibliotēkā

Par saknēm, upēm un debesīm : stāsts (fotoalbums) par Valmieras teātra deviņdesmito sezonu no pagraba līdz šņorbēniņiem

 

Evita Sniedze, Juris Kmins

 

Eksemplāri bibliotēkā

Cēsu Jaunā pils

 

Dainis Bruģis

 

Cēsu Jaunā pils, kā mūsu dienās ierasts dēvēt līdzās Livonijas laikmeta pilsdrupām skatāmo muzeja ēku, ir celtne ar garu, sarežģītu un grūti atšķetināmu vēsturi. D. Bruģa grāmatas uzdevums ir iespējami tālu atskatīties uz ēkas pirmsākumiem, kopā ar lasītāju izstaigāt celtnes turpmākās vēstures līkločus, analizēt visus ēkas būvvēstures sakarā pieejamos faktus un skaidrot dažādu laikmetu izpausmes pils interjeros. Tajā iekļautas ziņas par pilsmuižas īpašniekiem un sniegts īss ieskats pils atjaunošanas procesā.

 

Eksemplāri bibliotēkā

Lielā iedvesmas grāmata

 

Gundega Skudriņa

 

Svinību radītājas Gundegas Skudriņas “Lielā iedvesmas grāmata” ir dzīves svinēšanas un baudīšanas ceļvedis. 260 prakstiskas svētku iedvesmu epizodes ar cienastu receptēm un notikumu padomiem vienkāršā un skaistā veidā atklāj dabas, ģimenes un fantāzijas viesību radīšanas mākslu.

 

Eksemplāri bibliotēkā