“Kā neapjukt informācijas okeānā?”

Trīs informācijas iestādēm sadarbojoties: Valmieras bibliotēkai, Valmieras Muzejam un LNA Valmieras zonālajam valsts arhīvam, ir izstrādāta izzinoša nodarbība “Kā neapjukt informācijas okeānā?”. Nodarbība paredzēta, lai iepazīstinātu skolēnus ar to, kas ir informācija, kādi informācijas glabātāji darbojas Valmierā, kā tiem piekļūt, un kāpēc katram informācijas sabiedrības dalībniekam to būtu nepieciešams zināt?


Tā ir ievadnodarbība, kuras turpinājums iecerēts kā praktisks grupu darbs katrā no šīm iestādēm ar tiem skolēniem, kuriem būs nepieciešams sīkāk izpētīt konkrētu tēmu vai jautājumu.


“Katrai no šīm informācijas iestādēm ir sava specifika, bet visas tās kalpo cilvēces radīto zināšanu un vērtību uzkrāšanai, saglabāšanai un pieejamības nodrošināšanai. Sadarbības mērķis ir radīt skolēniem kopainu par atšķirībām, par kopīgajām iezīmēm un to, kā katra no mūsu iestādēm var kalpot skolēnu ikdienā, izziņas procesā vai pētniecībā.” Svetlana Sprūža, Valmieras bibliotēka.


"Informācijas laikmetā, kurā mēs dzīvojam, daudz svarīgāka par pašu informāciju ir prasme meklēt atlasīt un analizēt sev nepieciešamo. Nodarbībā kopīgi lauzīsim stereotipus par mūsu iestāžu darbu un funkcijām. Rosināsim vidusskolēnus patstāvīgi domāt un nebaidīties piekļūt informācijai, ko valsts un pašvaldība nodrošina katram Latvijas iedzīvotājam bibliotēkā, muzejā un arhīvā." Alberts Rokpelnis, Valmieras muzeja vēsturnieks.


“Par arhīvu varētu teikt, ka tas ir vēstures oriģināls, kam piekļūstot var paaugstināt sava pētījuma informatīvo vērtību. Kāda 12. klases skolniece pēc Valmieras zonālā valsts arhīva apmeklējuma ir teikusi “Bija dīvaini iedomāties, ka šajās lielajās papīru kaudzēs ir atrodams kaut kas arī par mani, klases biedriem un ikvienu, kuru es pazīstu. Arī dokumenti par skolu. Tur atrodas kaut kas par visu.” Māra Stabrovska, LNA Valmieras zonālais valsts arhīvs.    
 

 

Pieteikties: Alīna Pūce - 26665573 / [email protected]

Papildu:   Alberts Rokpelnis - [email protected]

                Māra Stabrovska - [email protected]