Kas ēkai piešķir raksturu?

Valmieras integrētās bibliotēkas pirmajā stāvā no 30.septembra līdz 31. oktobrim  ir apskatāma izstāde  „Kas ēkai piešķir raksturu?” - grāmatas par arhitektūras tēmu, ko papildina Valmieras Mākslas vidusskolas audzēkņu darbi. Pasaules arhitektūras diena ik gadu tiek atzīmēta oktobra pirmajā pirmdienā, šogad 6.oktobrī.

Ja interesē uzzināt vairāk par arhitektūru, meklē bibliotēkas grāmatu plauktos, žurnālos, internetā, elektroniskajā katalogā nodaļu: Arhitektūra
Plaukta indekss:
72 Arhitektūras teotija. Projektēšanas principi, tehnika, darba metodes. Rasējumi, maketi. Arhitektūras skolas, stili, virzieni. Dekorējumi un ornamenti.
721 Ēku arhitektūra.
726 Kulta celtnes.Baznīcu arhitektūra 

 

Par izglītības iespējām Latvijā arhitektūras nozarē:

Latvijas Lauksaimniecības universitāte/ www.llu.lv
Ainavu arhitektūra Doktora studiju programma
Būvzinātne Doktora studiju programma
Hidroinženierzinātne Doktora studiju programma
Zemes ierīcība 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Latvijas Universitāte/ www.lu.lv
Telpiskās attīstības plānošana Profesionālā maģistra studiju programma
Rēzeknes Augstskola/ www.ru.lv
Būvniecība 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Rīgas Celtniecības koledža/ www.rck.lv
Arhitektūra 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Būvzinības 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola/www.riseba.lv
Arhitektūra Bakalaura studiju programma
Rīgas Tehniskā universitāte/ www.rtu.lv
Būvniecība 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Būvniecība Doktora studiju programma
Būvniecība Profesionālā bakalaura studiju programma
Būvniecība Profesionālā maģistra studiju programma
Ģeomātika Profesionālā bakalaura studiju programma
Ģeomātika Profesionālā maģistra studiju programma
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija Doktora studiju programma
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija Profesionālā bakalaura studiju programma
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija Profesionālā maģistra studiju programma
Transportbūves Profesionālā bakalaura studiju programma
Transportbūves Profesionālā maģistra studiju programma
Vidzemes Augstskola/www.va.lv
Koka ēku celtniecība un ekobūves 1.līmeņa profesionālā studiju programma