KORĀNU un VECO EDU tulkojot

Trešdien, 2014.gada 23.aprīlī plkst 18.00 Valmieras integrētajā bibliotēkā cikla  "Pasaules kultūrvēstures mantojums"  ietvaros notiks saruna "KORĀNU un VECO EDU tulkojot". Sarunā piedalīsies: Uldis Bērziņš, tulkotājs un  atdzejotājs. Pasākums- bez maksas.

"Korāns" ( kur'ān - "lasīšana skaļi, deklamēšana")  ir islāma (arābu val. "pakļaušanās") reliģijas kanoniskais teksts, tajā pierakstīti sprediķi, ko Dieva Vēstnieks Muhammeds teicis pravietisku atklāsmju veidā no 610. līdz 632. gadam, bet tas apkopots jau pēc Vēstnieka nāves. Citi paralēli nosaukumi kitāb  - Grāmata, mushāf  - Sējums.Islāma reliģijā uzvarējis uzskats, ka Korāns nav Dieva radīta vai iedvesmota grāmata, tas ir mūžīgs kā pats Dievs. Korāna oriģināls rakstīts arābu valodā  uz lapām.Tīstokļi ar tā mūžīgo pirmparaugu glabājas septītajās debesīs zem Dieva troņa. "Un pie Viņa - Rakstu pamats". (13:39).
Korāns sastāv no 114 sūrām (nodaļām), kuras satur 6666 ājatus (pantus). Vienā sūrā reizumis apvienoti fragmenti (panti) ko Vēstnieks sacījis dažādos laikos un dažādos apstākļops. Sūras sarindotas nevis hronoloģiskā secībā, bet pamatā - pēc to garuma. Tādējādi vēlākās sūras nonāca lielākoties Korāna sākumā un agrīnās – beigās. Muhammeds savas sludināšanas sākumposmā runāja īsi un tēlaini, it kā tuvā pasaules gala trauksmainās priekšnojautās. Vēlāk, jau valdot Medīnā, viņam nācās risināt daudzus tiesiskus un politiskus jautājumus, tad nu arī Dievam nākas ielikt Sava Vēstnieka mutē garākas sentences."
/Uldis Bērziņš/

 

"Vecā Eda"
"Igauņu tulkotājs, vēstures pētnieks Reinis Seps iztulkoja islandiešu sāgu „Vecā Ēda”. Teiksmaino Mirgardes zemi ar tumšiem siliem un plašiem laukiem aprakstītu sāgā, viņš redz Tālavas un Sakalas bijušajās teritorijās - no Valmieras līdz Vīlandei."/Regīna Valtenberga/
Poētiskā Eda (arī Vecākā Eda vai Senākā Eda) ir 34 islandiešu poēmu kopums, kas pamatā saglabājies islandiešu viduslaiku manuskriptā Codex Regius. Kopā ar Jaunāko Edu Poētiskā Eda sniedz vispilnīgāko informāciju par skandināvu mitoloģiju. Poētiskā Eda ir anonīma; tajā daudz lietotas vienkāršās strofiskās formas, kā arī aliterācija. Poētisko Edu var iedalīt divās daļās, no kurām vienā atrodamas mītiskās leģendas, savukārt otrajā stāsti par varoņiem.
Codex Regius tika uzrakstīts XIII gs., taču par tā atrašanās vietu nekas nebija zināms līdz pat 1643. gadam, kad to savā īpašumā ieguva Skalholtas bīskaps, kurš uzskatīja, ka to uzrakstījis Sēmunds Mācītais, XII gs. islandiešu priesteris. Lai arī mūsdienās šis apgalvojums tiek noraidīts, Poētisko Edu mēdz saukt arī par Sēmunda Edu. /Wikipēdija/