Laikraksts "Liesma": Valmieras integrētā bibliotēka atsāk darbību

 

Valmieras integrētā bibliotēka pamazām atsāk nodrošināt klātienes pakalpojumus, ievērojot sanitārajā protokolā norādītās prasības. Liesma devās ciemos, lai aprunātos ar Valmieras bibliotēkas direktori Daigu Rokpelni, direktores vietnieci, metodiķi Kristīni Kīni, Pieaugušo apkalpošanas nodaļas vadītāju Olgu Kronbergu un Vidzemes Augstskolas bibliotēkas direktori Evitu Lantrāti par to, kas šobrīd aktuāls bibliotēkā.

 

«Bibliotēku darbā izsludinātā ārkārtas situācija izteiksmīgi ir apliecinājusi divas lietas. Pirmkārt, pēkšņi apstājās pēdējo divdesmit gadu laikā mērķtiecīgi un radoši veiktais darbs, veidojot publiskās bibliotēkas kā sabiedrības tikšanās vietas un kopienu centrus. Pasākumu un norišu darbība apstājās pilnīgi, jo cilvēki nedrīkstēja pulcēties. Savukārt ļoti patīkams pārsteigums ir par to, cik ātrā laikā ne tikai mūsu, bet arī visas Latvijas publiskās bibliotēkas pieņēma jauno izaicinājumu – pakalpojumu sniegšanu tikai virtuālajā vidē. Tas nebija ne pārsteidzoši, ne sarežģīti, jo ilgtermiņā līdztekus tradicionālo pakalpojumu nodrošināšanai esam strādājuši arī digitālo pakalpojumu virzienā. Bibliotekāru prasmes pilnībā atbilst darbam virtuālajā vidē, kā arī bibliotēkas lietotāji jau pirms krīzes bija pieraduši izmantot attālinātos pakalpojumus. Mūsu bibliotēkā no 13. marta līdz 13. maijam tika atcelti klātienes pasākumi, lietotāju apmācības un grāmatu apmaiņa, bet turpinājās intensīvs darbs attālināto pakalpojumu nodrošināšanā,» stāsta Daiga Rokpelne.

 

Par attālinātajiem pakalpojumiem, kurus sniedz Valmieras integrētā bibliotēka, izklāsta Olga Kronberga: «Ārkārtas situācijas sākumā ieviesām attālināto reģistrāciju jaunajiem bibliotēkas klientiem, jo situācija to aktualizēja. Liela daļa bibliotēkas pakalpojumu, piemēram, abonētās datubāzes, e–grāmatu bibliotēkas, ir pieejami bibliotēkas reģistrētajiem lietotājiem, kuriem ir izsniegti autorizācijas dati. Jaunajā situācijā e–grāmatas grib lasīt arī cilvēki, kuri iepriekš nav bijuši bibliotēkas klienti, tāpēc mēs piedāvājam risinājumu – cilvēkiem, kuriem ir pieejams e–pasts, ir iespēja aizpildīt elektronisko reģistrācijas anketu un reģistrēties bibliotēkā. Tā kā neizsniedzām grāmatas, žurnālus un laikrakstus, bet cilvēkiem tie bija nepieciešami, īpaši skolēniem un jauniešiem, nodrošinājām rakstu elektronisko piegādi. Pēc pieprasījuma skenējām atsevišķas lapaspuses no grāmatām ar attēliem, tabulām un sūtījām klientiem uz e–pastiem. Nodrošinājām termiņu pagarinājumu visiem klientiem, lai viņi varētu izmantot visus attālinātos resursus, piemēram, www.3td.lv e–grāmatas nevar lasīt, ja ir grāmatu parāds kādā no bibliotēkām. Domājot par klientu drošību un ērtību, kamēr turpinās ārkārtas situācija, grāmatu atdošanas termiņus automātiski pagarinām.»

 

Kristīne Kīne norādīja: «Ārkārtas situācijas pirmajās dienās sagatavojām informatīvu materiālu par bibliotēkas piedāvātajiem e–pakalpojumiem, kas noderēja kā atbalsts skolotājiem un skolēniem situācijā, kad ātri bija jāpārorientējas uz darbu jaunajos apstākļos. Šis materiāls tika izplatīts sadarbībā ar Valmieras Izglītības pārvaldi un Kocēnu novada domes Izglītības pārvaldi.»

 

Daiga Rokpelne uzsvēra, ka «šajā situācijā, kad neplānoti bija jāpārtrauc klientu apkalpošana klātienē, bibliotēka varēja veikt šajā gadā plānotās pārmaiņas gan krājuma izkārtojumā, gan elektroniskā kataloga pilnveidošanā. Bibliotēkā ir daudz iekšējo darbu, kurus klienti neredz, bet tie nodrošina pakalpojumu kvalitāti un efektivitāti».

 

Olga Kronberga stāsta par darbu ar krājumu: «Šajā laikā turpinājām strādāt ar visiem sadarbības partneriem, attālināti iegādājoties jaunas grāmatas. Tika veidoti bibliogrāfiskie apraksti un ir izveidots apvienotais marta un aprīļa jaunieguvumu saraksts, publicēts tīmekļa vietnē www.biblioteka.valmiera.lv. Jauno grāmatu sarakstu sūtām arī klientiem uz e–pastu. Protams, sakārtojām krājumu, atjaunojām grāmatām informatīvo marķējumu. Esam pārkārtojuši krājumu, tas būs pārsteigums lasītājiem, jo pa šo laiku esam izdalījuši divas kolekcijas, lai lasītājiem būtu vieglāk orientēties, izvēloties daiļliteratūru. Ir izveidoti detektīvu un romantiskās literatūras plaukti.»

 

Kristīne Kīne atzīmē: «Valmieras bibliotēka kā reģiona galvenā bibliotēka konsultē un metodiski atbalsta visas 28 publiskās un 25 skolu bibliotēkas bijušajā Valmieras rajonā. Mūsu darbs neapstājās, plānotie klātienes semināri un apmācības notika virtuālajā vidē. Tā bija jauna pieredze arī mums un labs apliecinājums tam, ka esam gatavi darbam digitālajā vidē. Šis laiks deva iespēju apmācīt sešu novadu digitālos aģentus, kuri šobrīd Valmieras integrētās bibliotēkas Novadpētniecības platformā pievieno unikālus, iepriekš nepublicētus materiālus. Tāpat turpinās sadarbība ar Valmieras muzeja darbiniekiem, kuri līdzdarbojās platformas satura veidošanā un pievienošanā.

 

Olga Kronberga dalās priekā par to, ka «Latvijas Bibliotekāru biedrībai (LBB) aprīlī veiksmīgi izdevās noorganizēt virtuālajā vidē Latvijas bibliotekāru kongresu, kurā piedalījās vairāk nekā 400 dalībnieku, un Latvijas Bibliotekāru biedrības Gada balvu nominācijā «Gada notikums Latvijas bibliotēkās 2019» ieguva Valmieras integrētās bibliotēkas īpaši atbalstītais projekts Trešā tēva dēla www.3td.lv e–grāmatu bibliotēka. Mēs esam gandarīti par to, jo šis novērtējums lielā mērā ir Valmieras integrētās bibliotēkas mērķtiecīga darba rezultāts.»

 

Evita Lantrāte stāsta par Vidzemes Augstskolas studentu apkalpošanu bibliotēkā: «Studijas joprojām notiek attālināti. Nodrošinām konsultācijas e–resursu izmantošanā attālināti un dokumentu elektronisko piegādi. Pandēmijas laikā akadēmisko datubāzu izdevniecības sniedz visām bibliotēkām piekļuvi saviem resursiem, nodrošinot studentiem daudzveidīgāku piedāvājumu. Arī Latvijas Nacionālā bibliotēka deva publisku piekļuvi daļai to resursu, kas līdz ārkārtas situācijai bija pieejami tikai Gaismas tīklā. Pieprasījumus saņēmām ne tikai no Vidzemes Augstskolas, bet arī no citu augstskolu studentiem.»

 

Olga Kronberga norāda uz to, kas ir pieejams šodien un turpmāk Valmieras integrētajā bibliotēkā: «Jau minējām, ka piedāvājam attālinātu reģistrāciju, pieņemam atnestās grāmatas, žurnālus un citus dokumentus, nodrošinot to īslaicīgu uzglabāšanu atsevišķi no pārējā krājuma. Izsniedzam DVD, grāmatas un žurnālus līdzņemšanai, bet pagaidām apmeklētājiem jāievēro bibliotēkas noteiktie ierobežojumi, piemēram, nav iespējas izmantot preses lasītavu, kā arī nav brīvas pieejas pie plauktiem – bibliotekāri palīdz sameklēt nepieciešamo literatūru. Pieaugušajiem nodrošinām interneta pieeju gadījumos, kad ir nepieciešams veikt maksājumus, nosūtīt vai izlasīt e–pastu un izdarīt citas svarīgas lietas. Cilvēkiem ar redzes traucējumiem piedāvājam strādāt ar videolupu vai rokas elektronisko lupu. Ir uzsākta sadarbība ar Latvijas Neredzīgo bibliotēku (LNerB), tagad Valmierā nodrošinām cilvēkiem iespēju paņemt LNerB lieldrukas un audiogrāmatas. Līdz maija beigām aicinām izmantot iespēju lasīt e–grāmatas arī krievu valodā, tas ļaus mums saprast, vai ir nepieciešams turpmāk tās abonēt. Pakalpojumu attīstībai mums ir svarīgs lasītāju viedoklis par padarīto un ieteikumi, ko viņi vēl sagaida no bibliotēkas. Aicinām rakstīt, zvanīt un iesniegt priekšlikumus.

 

Autors: Ginta Riekstiņa
Datums: 22.05.2020
Izdevums: Liesma
http://news.lv/Liesma/2020/05/22/valmieras-integreta-biblioteka-atsak-darbibu