Latviešu folkloras krātuves izbraukuma seminārs

Visi folkloras un kultūrvēstures interesenti laipni aicināti uz Latviešu folkloras krātuves (LFK) izbraukuma semināru 6. maijā Mazsalacas pilsētas bibliotēkā! Semināra pirmajā daļā plkst. 14.00 notiks LFK digitālā arhīva prezentācija, bet otrajā - plkst. 16.00 pazīstamā grafiķa Daiņa Rožkalna izstādes „LĪDZĪBAS. Ilustrācijas akadēmiskajam tautasdziesmu izdevumam” atklāšana.

LFK digitālais arhīvs

Latviešu folkloras krātuves digitālais arhīvs garamantas.lv. ir pieejams ikvienam tradicionālās kultūras interesentam kopš 2014. gada nogales. Arhīva veidotāji gan piedāvā iespēju iepazīties ar LFK sakrāto bagāto folkloras materiālu, gan aicina katru lietotāju talkā arhīva satura pilnveidošanā.

Latviešu folkloras krātuve ir Latvijā lielākais folkloras vākšanas, izpētes un uzglabāšanas centrs, kurā atrodams ap 3 milj. folkloras vienību — rokraksti, zīmējumi, fotomateriāli, skaņu un video ieraksti. Tie dokumentē mūsu tautas dzīvesveidu, vēsturi un valodu vairāku gadsimtu garumā, ļauj iepazīt dažādu sociālo slāņu un novadu folkloru, ko pierakstījuši, apkopojuši un LFK iesūtījuši gan novadpētnieki — entuziasti, gan citas Latvijas kultūrvēsturē nozīmīgas personas, kā arī Latvijas skolas, augstskolas un citas organizācijas. Bez latviešu folkloras vākumiem LFK atrodamas arī citu Latvijā dzīvojošo tautu (lībiešu, krievu, vācu, ebreju, igauņu, čigānu un baltkrievu) folkloras kolekcijas.

LFK jaunais digitālais arhīvs ir pieejams bez maksas. Šobrīd jau digitalizēti ap 370 000 manuskriptu faili, ap 14 000 ilustrāciju (fotogrāfijas un zīmējumi), kā arī ap 5000 vēsturisku audio failu — tautasdziesmas, ziņģes, nostāsti u.c. Drīzumā digitālai publicēšanai tiks sagatavoti senākie skaņu ieraksti, kas ieskaņoti vaska rullīšos jeb valcēs. Arhīva speciālistu izstrādātā metadatu sistēma, materiālu kārtojuma principi un teksta atlases rīki nodrošina tā ātru un ērtu izmantošanu. Materiālus var meklēt pēc vairākiem atlases kritērijiem — pagasta, žanra, valodas, organizācijas, personas u.c.

Latviešu folkloras krātuve aicina visus digitālā arhīva lietotājus piedalīties tā satura pilnveidošanā — materiālu šifrēšanā, teicēju un pierakstītāju atpazīšanā, informācijas precizēšanā, fotogrāfijās redzamo personu un vietu noskaidrošanā. Īpaši svarīga ir materiālu atšifrēšana — rokrakstu pārrakstīšana datorrakstā, kas padara tos pieejamus arī citiem lietotājiem.

6. maija seminārā LFK darbinieces iepazīstinās interesentus gan ar LFK digitālā arhīva izmantošanas iespējām, gan ar vadlīnijām manuskriptu šifrētājiem, kā arī pastāstīs un parādīs, kādi Mazsalacas puses materiāli atrodami Latviešu folkloras krātuvē.

Digitālais arhīvs garamantas.lv tiek izstrādāts IZM budžeta apakšprogrammā 05.04.00 „Krišjāņa Barona Dainu skapis”. Garamantas.lv izbraukumu seminārus Latvijas novados atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds.

  

Daiņa Rožkalna izstāde

Ziemeļvidzeme ir pazīstamā grafiķa Daiņa Rožkalna dzimtā puse, tās krāšņo ainavu motīvi caurvij visu mākslinieka daiļradi. Dainis Rožkalns ilgus gadus strādājis Latvijas Mākslas akadēmijā, piedalījies ap  300 izstādēs Latvijā un aiz tās robežām, ilustrējis vairāk nekā 60 grāmatu. Izstāde „LĪDZĪBAS” veltīta viņa mūža darbam – akadēmiskā izdevuma „Latviešu tautasdziesmas” ilustrācijām.

Akadēmiskais izdevums „Latviešu tautasdziesmas” ir turpinājums Krišjāņa Barona „Latvju dainām”, kuru 6 sējumos no 1894.-1915. gadam publicēts ap 200 000 tautasdziesmu tekstu. „Latviešu tautasdziesmu” 14 sējumi ietvers ap 1 miljonu tautasdziesmu, kas savāktas visā Latvijas teritorijā no pagājušā gadsimta 30. līdz 70. gadiem un pašlaik glabājas LFK arhīvā. Pagaidām iznākuši desmit sējumi (1979-2013), folkloristi strādā pie vienpadsmitā, bet darbs pie ilustrēšanas jau pabeigts.

Izstādes pamatā ir stāsts par „Latviešu tautasdziesmu” ilustrācijām kā vienotu, pabeigtu mākslas darbu ciklu, kura tapšana dziļi sakņota mākslinieka personībā — viņa īpašajā folkloras, Latvijas dabas un kultūrvēstures izjūtā. Daiņa Rožkalna klātbūtni šajā stāstā apliecina viņa sarunu un sarakstes fragmenti ar tautasdziesmu izdevuma veidotājiem, kas ekspozīcijā papildina mākslinieka veidotos linogriezumus un tušas zīmējumus.

Izstāde izveidota uz Krišjāņa Barona 180. dzimšanas dienu Rīgā, Gaismas pilī, tālāk ceļojusi uz Latvijas Zinātņu akadēmiju un Mazsalacā ierodas no Limbažu muzeja.

Izstāde tapusi IZM budžeta apakšprogrammā 05.04.00 „Krišjāņa Barona Dainu skapis” sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku un SIA RADADARA, kuratore Baiba Krogzeme-Mosgorda.  

Informāciju sagatavoja Baiba Krogzeme-Mosgorda un Kristīne Pokratniece