Latvijas filmu DVD izlase

Valmieras integrētā bibliotēka dāvinājumā no Latvijas prezidentūras Eiropas Savienībā Padomē sekretariāta un Nacionālā Kino centra saņēmusi Latvijas filmu DVD izlasi.

Atzīmējot Latvijas prezidentūru Eiropas Savienības Padomē 2015. gada pirmajā pusē, Nacionālkais Kino centrs sadarbībā ar Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariātu ir īstenojis projektu "Latvijas filmu izlase" - apjomīgu filmu kolekciju DVD formātā (25 diski), kurā apkopotas Latvijas kinovētrures būtiskākās parādības un spilgti mūsdienu kinomākslas paraugi.

Izlases satura veidošanai tika sapulcināti filmu nozares eksperti, un darba grupas diskusiju rezultātā izlasē ievietotas 70 Latvijas filmas - desmit spēlfilmas, 16 dokumentālās filmas un 44 animācijas filmas -, tās grupētas divos hronoloģiskos periodos - klasiskais kino un mūsdienas.

Spēlfilmu sarakstā vecākā ir režisora Leonīda Leimaņa filma "Purva bridējs", kas uzņemta 1966.gadā, jaunākā - 2013.gadā uzņemtā Jāņa Norda filma "Mammu, es tevi mīlu", dokumentālā kino izlase sākas ar Ivara Kraulīša 1961.gada filmu "Baltie zvani" un beidzas ar Dāvja Sīmaņa 2014.gadā veidoto "Escaping Riga", savukārt animācijas spektru sāk Arnolda Burova pirmā filma "Ki-ke-ri-gū!", kas tapusi 1966.gadā, un Rozes Stiebras "Zelta sietiņš", kas tapusi 1975.gadā, bet noslēdz divas 2014.gada filmas - Signes Baumanes "Akmeņi manās kabatās" un Reiņa Kalnaeļļa "Zelta zirgs".

Izlases 25 DVD diskiem pievienots izsmeļošs informatīvi izglītojošs bilingvāls katalogs latviešu un angļu valodā par visām filmām un to autoriem - 40 režisoriem. Ievadrakstus par katru izlases sadaļu rakstījuši nozares profesionāļi: Dita Rietuma, Inga Pērkone, Zane Balčus, Ieva Pitruka un Ieva Viese. Kataloga redaktore ir Kristīne Matīsa, izlases dizaina autors - mākslinieks Arnis Grinbergs. DVD sagatavošana veikta studijā "Lokomotīve", filmu tulkošana un subtitrēšana angļu, vācu, franču, itāļu un krievu valodā - studijā "Ego Media", DVD komplektus ražojis uzņēmums "BOD Group".

Valmieras bibliotēkā pieejamo DVD saraksts.