LBB Gada bibliotekārs 2020 – Olga Kronberga!

LBB Gada bibliotekārs 2020 – Olga Kronberga! Foto: Kristians Luhaers

Sveicam un lepojamies!

Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) Gada bibliotekāra 2020 balvai tika pieteikti 7 pretendenti. LBB Gada bibliotekārs 2020 – Valmieras bibliotēkas Pieaugušo apkalpošanas nodaļas vadītāja Olga Kronberga!

 

Valmieras bibliotēkas Pieaugušo apkalpošanas nodaļas vadītāja Olga Kronberga – spilgta personība nozarē, ar patiesu vēlmi izzināt un izprast dažādus bibliotekāros procesus, nemitīgu interesi attīstīties, pilnveidoties un dalīties zināšanās, aizrautīgi veido un uztur dialogu ar sabiedrību par Latvijas publisko bibliotēku nozīmi un inovatīviem pakalpojumiem, laužot pastāvošos stereotipus un veicinot izpratni par Latvijas bibliotēkām kā par kopienu, mūžizglītības un digitālā atbalsta centriem.


“2020. gadā Olga iniciēja daudzus digitālos jaunumus, kas rezultātā nodrošināja kvalitatīvas attālinātās mācības Valmieras reģiona bibliotekāriem un palīdzēja strauji ieviest digitālā atbalsta programmu bibliotēkas lietotājiem. Pēc Olgas ierosmes tika izveidota Digitālā atbalsta diena klātienē, kad valmieriešiem tika piedāvāts atbalsts digitālo rīku un e-iespēju izmantošanā. Lai nodrošinātu Covid-19 situācijai atbilstošu drošu attālumu starp lietotāju un bibliotekāru, tika izmantota “AnyDesk” programma.

 

Olgai piemīt neatlaidība paveikt iecerēto pēc iespējas labāk. Covid-19 izraisītajā situācijā “3td e-GRĀMATU bibliotēka” Latvijas publiskajām bibliotēkām bija īstais pakalpojums īstajā laikā. Olga aktīvi iesaistījās “3td e-GRĀMATU bibliotēkas” veidošanā no idejas līdz rezultātam un ir kļuvusi par “3td e-GRĀMATU bibliotēkas” vēstnesi.

 

Olga aktīvi darbojas LBB organizētajās aktivitātēs: vada LBB Vidzemes nodaļu un enerģiski iesaistās biedrības aktivitāšu plānošanā un organizēšanā. Esot biedrībā, Olga turpina nacionālā līmenī sekmēt bibliotēkas lomas un ietekmes stiprināšanu. Savukārt Valmieras reģiona bibliotekāri arvien vairāk tiek mudināti būt aktīvi un piedalīties dažādos LBB pasākumos.

 

Olgai rūp, lai ikviens iedzīvotājs savā bibliotēkā varētu saņemt kvalitatīvu bibliotekāro pakalpojumu un lai ikviens bibliotekārs būtu ieinteresēts, zinošs un spētu nodrošināt augstvērtīgus pakalpojumus. Olga Kronberga dedzīgi iegulda savu enerģiju bibliotēku nozares kopīgajā darbā.” (Daiga Rokpelne. Valmieras bibliotēkas direktore)

 

“Strādāju Mazsalacas pilsētas bibliotēkā jau 20 gadus un regulāri esmu piedalījusies Valmieras reģiona publisko bibliotēku bibliotekāru semināros, kuros Olga Kronberga vairāku gadu garumā kolēģiem vadījusi kvalitatīvi sagatavotas un labi pārdomātas informatīvas nodarbības un apmācības par datubāzēm un to lietošanu: “EBSCO eBook Public Library Collection”, “Britannica Library”, “BiblioPlanet Basic Academic Collection” u. c.

 

Viņa arī iepazīstinājusi bibliotekārus ar iespējām, kuras ikvienam sniedz e-paraksta lietošana, mudinājusi tam pieteikties un panākusi, ka šobrīd visi Valmieras reģiona publisko bibliotēku bibliotekāri ir ne tikai teorētiski apguvuši e-paraksta lietošanu, bet to arī izmanto praksē.” (Zane Berga. Mazsalacas pilsētas bibliotēkas vadītāja)

 

Portāls Bibliotēka.lv, 10. maijs, 2021

Pilns raksts