LBB Gada bibliotekārs 2020 - Olga Kronberga!

Gada bibliotekāre - Olga Kronberga!

 

7. maijā kļuva zināms Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) Gada balvas 2020 komisijas lēmums, ka par LBB Gada bibliotekāru 2020 ir apstiprināta Valmieras bibliotēkas Pieaugušo apkalpošanas nodaļas vadītāja OLGA KRONBERGA.

 

LBB Gada bibliotekāra balvas piešķiršanas kritēriji: «bibliotēkā un bibliotekārajā darbā ieviestas inovācijas; mērķtiecīgs un kvalitatīvs darbs ne tikai ar bibliotēkas lasītājiem, bet arī visiem iedzīvotājiem; augstvērtīgu pasākumu organizēšana; interesantu projektu realizācija; veiksmīga sadarbība ar plašu sadarbības partneru loku; radoša un pašaizliedzīga attieksme pret darbu. Balvas mērķis ir izteikt atzinību LBB biedriem, izceļot vispārliecinošāko, aktīvāko un sekmīgāko bibliotekāru sniegumu, kas devis labumu ne tikai lasītājiem un iedzīvotājiem, bet arī spējis iedvesmot citus bibliotekārus un bibliotekāro sabiedrību kopumā».

Valmieras bibliotēka LBB Gada bibliotekāra balvai pieteica Olgu Kronbergu. Pamatojumā bibliotēkas direktore Daiga Rokpelne raksta: «Valmieras bibliotēka uzskata, ka Gada bibliotekāra 2020 titulu ir pelnījusi Olga Kronberga, kura ir spilgta personība nozarē. Olgu raksturo patiesa vēlme izzināt un izprast dažādus bibliotekāros procesus, nemitīga interese attīstīties, pilnveidoties un dalīties zināšanās. Tāpat Olgai piemīt neatlaidība paveikt iecerēto pēc iespējas labāk.

2020. gads bija īpašs gads, jo Covid-19 pandēmijas izraisītā situācija visām pasaules publiskajām bibliotēkām radīja nepieciešamību straujai pakalpojumu transformācijai no klātienes uz digitālo vidi. Arī lielākā daļa Latvijas bibliotēku, tai skaitā Valmieras, to spēja, jo bija labas iestrādes, kas deva iespēju īstenot strauju pakalpojumu transformāciju no klātienes formas uz digitālo.

Valmieras bibliotēkas Pieaugušo apkalpošanas nodaļas vadītāja Olga ir jauno tehnoloģiju un inovatīvo pakalpojumu dedzīga atbalstītāja. Vidzemes reģionā Olga ilgtermiņā ar iniciatīvu un lielu aizrautību ir dalījusies zināšanās, iedrošinājusi un iedvesmojusi gan bibliotekārus, gan sabiedrības pārstāvjus izmantot bibliotēku daudzveidīgos pakalpojumus, īpašu uzmanību pievēršot e-pakalpojumu un e-resursu izmantošanai un popularizēšanai.

Augstu vērtējam Olgas ieguldīto enerģiju bibliotēku interešu aizstāvībā. Olga aizrautīgi veido un uztur dialogu ar sabiedrību par Latvijas publisko bibliotēku nozīmi un inovatīvajiem pakalpojumiem, tā laužot pastāvošos stereotipus un veicinot izpratni par Latvijas bibliotēkām kā par kopienu, mūžizglītības un digitālā atbalsta centriem.

Covid-19 izraisītajā situācijā 3td e-GRĀMATU bibliotēka Latvijas publiskajām bibliotēkām bija īstais pakalpojums īstajā laikā. Olga aktīvi iesaistījās 3td e-GRĀMATU bibliotēkas veidošanā no idejas līdz rezultātam un ir kļuvusi par tās vēstnesi. 2020. gadā Olga paralēli saviem tiešajiem darba pienākumiem bieži arī brīvajā laikā ir aktīvi piedalījusies dažādos 3td e-GRĀMATU bibliotēkas publicitātes pasākumos.

2020. gadā Olga iniciēja daudzus digitālos jaunumus, kas galarezultātā nodrošināja kvalitatīvas attālinātās apmācības Valmieras reģiona bibliotekāriem un palīdzēja strauji ieviest digitālā atbalsta programmu bibliotēkas lietotājiem. Pēc Olgas ierosmes tika izveidota Digitālā atbalsta diena klātienē, kad valmieriešiem tika piedāvāts atbalsts digitālo rīku un e-iespēju izmantošanā. Lai nodrošinātu Covid-19 situācijai atbilstošu drošu attālumu starp lietotāju un bibliotekāru, tika izmantota AnyDesk programma. Sākotnēji Digitālā atbalsta diena tika organizēta katra mēneša pirmajā pirmdienā. Kopš 2020. gada nogales Digitālā atbalsta diena ir ikdienas pakalpojums, kas atbilstoši valstī noteiktajai situācijai tiek sniegts attālināti – telefona sarunas, programmā «WhatsApp» vai tiešsaistes formās, izmantojot Google Meet, Zoom u.c. Tehnoloģiski sarežģītāku jautājumu risināšanā bibliotekārus konsultē Valmieras pašvaldības IT nodaļas speciālisti.

Olga aktīvi darbojas LBB organizētajās aktivitātēs. Kopš 2016. gada Olga ir LBB Vidzemes nodaļas vadītāja un enerģiski iesaistās biedrības aktivitāšu plānošanā un organizēšanā. Esot biedrībā, Olga turpina nacionālā līmenī sekmēt bibliotēkas lomas un ietekmes stiprināšanu. Olgai rūp, lai ikviens iedzīvotājs savā bibliotēkā varētu saņemt kvalitatīvu bibliotekāro pakalpojumu un lai ikviens bibliotekārs būtu ieinteresēts, zinošs un spētu nodrošināt augstvērtīgus pakalpojumus. Olga Kronberga dedzīgi iegulda savu enerģiju bibliotēku nozares kopīgajā darbā.»

 

Olgas Kronbergas izjūtas par saņemto gada balvu:

«Saņemot balvu, pirmā doma bija, ka vēl vairāk jāstrādā. Šis apbalvojums ir liels gods, tas nedod kādus bonusus, priekšrocības un privilēģijas, bet gan to, ka uz tevi skatās, un to, ka no tevis noteikti sagaida vēl vairāk. Zinu, ka vienmēr par šo balvu konkurence ir sīva, šogad bija pieteikti septiņi pretendenti, un katra balvai izvirzītā bibliotekāra paveiktais parāda Latvijas publisko bibliotēku darbības virzienu daudzveidību.

LBB balva tiek pasniegta par konkrēta gada sasniegumiem, bet patiesībā to nevar nopelnīt viena gada laikā, tas ir ilgu gadu mērķtiecīga darba rezultāts. Es Valmieras bibliotēkā strādāju jau 17 gadus. Visus šos gadus, attīstot Valmieras integrēto bibliotēku kā Valmieras bibliotēkas un Vidzemes Augstskolas bibliotēkas sadarbības projektu, mēs tā arī esam strādājuši – esam meklējuši darbības virzienus, eksperimentējuši, bet pats galvenais – esam ieklausījušies vietējā sabiedrībā. Mēs nepārtraukti aicinām uz dialogu vietējos iedzīvotājus, piedalīties, piemēram, mērķa grupās, apspriešanās, diskusijās. Mēs izzinām klientu vēlmes, lai saprastu, kam bibliotēkā jābūt, jo ļoti svarīgi ir veidot pakalpojumu kopā ar klientu, lai viņam tas ir vajadzīgs.

Es esmu ļoti pagodināta, ka mans kolektīvs mani izvirzīja, bet šo balvu neuztveru kā balvu tikai sev. Mūsu nozarē viens nav karotājs, un bibliotēkā, kurā es strādāju, ir spēcīgs un vērtībās balstīts komandas gars, ir gudra līderība un virzīšana uz mērķi gadiem, pareizi izvēlētas prioritātes un atbalsts darbinieku iniciatīvām. Mēs esam saliedēta komanda, kas strādā gan vietējai sabiedrībai, gan atbalsta un vieno reģiona bibliotēkas, gan aktīvi iesaistās nacionālā līmeņa un starptautiskajās aktivitātēs, par to mēs ieguvām titulu Gada bibliotēka 2018, un saņemto naudas balvu Valmieras integrētās bibliotēkas kolektīvs ziedoja Brīvības pieminekļa izgaismošanas projekta atbalstam, tādējādi apliecinot savu vērtību izpratni.»

 

Olga Kronberga par 3td e-GRĀMATU bibliotēku:

«Tā ir mana sirdslieta! Veiksmes atslēga ir darīt to, kam tu patiešām tici, tas tev dos prieku un spēku darīt vēl vairāk un, ja tas vēl ir noderīgs cilvēkiem, tas ir pilnīgs laimes iemiesojums un apvienojums. E-grāmatas lasu jau vairāk nekā desmit gadus, skatos uz pasaules pieredzi un redzu, ka cilvēki izvēlas lasīt, neskatoties uz formātu. Man vienmēr ir likusies loģiska doma, ka arī Latvijā cilvēki priecātos par iespēju lasīt e-grāmatas dzimtajā valodā, tāpēc 2015. gadā Valmieras bibliotēkas iniciatīva attīstīt bezmaksas e-grāmatu pakalpojumu Latvijas publiskajās bibliotēkās sakrita ar manu pārliecību un atraisīja spārnus radošam lidojumam.

Pateicoties gudrai sadarbībai starp Kultūras informācijas sistēmu centru, IT uzņēmumu «TietoEVRY Latvia», izdevniecībām «Zvaigzne ABC», «Mansards», «Prometejs», «Latvijas Mediji» un Latvijas publiskajām bibliotēkām, mums Latvijā ir unikāls pakalpojums, kuru paši bibliotekāri atzinuši par nozīmīgāko 2019. gada notikumu Latvijas bibliotēkās. Ikviens var lasīt e-grāmatas bez maksas, vienīgais, kas viņam nepieciešams – reģistrēties publiskajā bibliotēkā. Lasītāji novērtē, ka grāmatas lasāmas personīgajās ierīcēs 24 stundas diennaktī no jebkuras vietas pasaulē, kur pieejams internets. Valsts, finansējot šo pakalpojumu, nodrošina ikvienam cilvēkam iespēju piekļūt digitālajam kultūras krājumam. Attīstoties digitālajai kultūrai, ir ļoti nozīmīgi novērtēt, ka 3td e-GRĀMATU bibliotēka piedāvā legālu, ar izdevēju un autoru interesēm juridiski saskaņotu saturu.»

 

Olga Kronberga par darbu bibliotēkā:

«Man ir ļoti paveicies. Panākumi un veiksmes nav nejaušas, tā ir vairāku dzīves garumā pieņemtu lēmumu un izvēlēto ceļu rezultāts. Tev var patikt kāda lieta, tu vari tam atrast vai arī neatrast laiku. Tu vari riskēt kaut ko darīt, vari neriskēt. Gadiem ejot, mana pārliecība par to, ka bibliotēka var piedāvāt platformu vispārdrošāko ideju īstenošanai, tikai pieaug, Un tā ir tāda vērtība, ka, runājot par to, man skrien skudriņas. Mūsu bibliotēku raksturo Tūra Heijerdāla citāts: «Robežas? Es nekad neesmu tādas sastapis. Bet esmu dzirdējis, ka tādas eksistē dažu cilvēku prātos.» Es piekrītu, ka nevajag sevi likt kastītē. Ej, dari, gūsti baudi, tici tam, ko tu dari, tas tev dos prieku, atkal spēku, un tu atkal varēsi dalīties un iedvesmot pārējos. Latvijā ir labi organizēta bibliotēku sistēma, kas dod pleca izjūtu, un tajā pašā laikā bibliotekāriem ir iespēja būt radošiem un brīviem, meklējot un izvēloties darba formas un veidojot pakalpojumus savā bibliotēkā. Tas ir tas, par ko es mīlu bibliotēku. Dažādība un tolerance ir tās vērtības, kas mani ļoti uzrunā konkrēti manā kolektīvā un bibliotēkā.»

 

Olga Kronberga par sevi un saviem nākotnes plāniem:

«Es ceru, ka man dzīvē būs iespēja iemācīties un izbaudīt vēl daudzas dažādas interesantas lietas. Cenšos mācīties jaunas svešvalodas, sapņoju, kad varēšu atsākt ceļot. Man patīk dažādība it visā, sākot no ēdienkartes. Runājot par dzīves moto, es aicinu cilvēkus nenoraidīt to, ko viņi nepazīst vai nav pamēģinājuši, vai tas ir jauns ēdiens, jauns lasīšanas formāts vai komunikācija ar cilvēkiem ar atšķirīgiem uzskatiem. Dzīvojot savā ierasto lietu un gaumes lauciņā, cilvēkam ir mazāk iespēju iegūt jaunas izjūtas. Lai būtu jauna garša dzīvē, jaunas krāsas, tev ir jāmēģina kaut kas cits, jāuzdrošinās. Varbūt tev tas nepatiks, un turpmāk zināsi, ka tas nav tavs. Bet es ieteiktu mēģināt vismaz divas reizes.».

 


Autors: Ginta Riekstiņa
Datums: 21.05.2021
Izdevums: Liesma
https://news.lv/Liesma/2021/05/21/gada-bibliotekare

Foto: Ārija Romanovska