Lienes Biezās foto projekta “Cirks” izstāde

 

Valmieras integrētajā bibliotēkā, Cēsu ielā 4, līdz 2020.gada 4.septembrim skatāma Lienes Biezās foto projekta “Cirks” izstāde.

Liene Biezā ir fotogrāfe no Latvijas. Radošo un analogo fotogrāfiju viņa apguvusi pie tādiem pieredzējušiem foto māksliniekiem kā A.Grants, R.Lielbriedis. Jēdzienu “telpa” parasti uztveram kā vietas apzīmētāju, bet Gastons Bašelārs savā grāmatā “ Telpas poēzija ar to piedāvā saprast arī mentālo apziņas telpu. Telpu, kurā mūsu personiskā pieredze kļūst poētiska, bet mūsu pasaules izpratni palīdzējusi veidot bērnības māju arhitektūra. Liene savā darbā “Cirks” iekšējās telpas meklējumus pretstata ārējai, kur fotogrāfijas kalpo kā liecība par notikušo, neko nepaskaidrojot vai risinot, jo tur redzamie notikumi atrodas ārpus attēla robežām.

Liene Biezā is a photographer from Latvia.She has studied analogous photography under such established photographers as Andrejs Grants and Raimo Lielbriedis. The French philosopher Gaston Bachelard suggested thinking about space as a space of mental projection. It is a space, where our personal experience becomes poetic, and where our worldview are shaped by the memory of the architecture of our chilhood homes. The artist in her photographic series Circus juxtaposes external space to the search for an inner mental space. Here photography serves as a reminder, without explaining or solving anything because the events depicted unfolded beyond the space of the image.

 

 

Papildus informācija:

Karlīne Cercina

mob.26169449

[email protected]