Mūžizglītības kursa “Līdzsvarota dzīve” 2. lekcija "VIDE un VESELĪBA"

 

Sestdien, 1.decembrī pl. 11.00-14.00 Valmieras integrētajā bibliotēkā norisināsies Pieaugušo mūžizglītības programmas "Līdzsvarota dzīve: vide, cilvēks, sabiedrība" 2. nodarbība "Vide un veselība".

 

Lektores: Jana Simanovska un Mairita Luse

Jana ir ķīmisko vielu eksperte, Ekodizaina kompetences centra vadītāja, Vidzemes Augstskolas pētniece.

Mairita savukārt ir biedrības "Zero Waste Latvija" valdes locekle. Cenšas ikdienā radīt pēc iespējas mazāk atkritumu, savā pieredzē labprāt dalās ar citiem, pastāstīs arī par savu pieredzi, dzīvojot Argentīnā.  

Abas ekspertes stāstīs par ķīmiskajām vielām dažādās precēs un produktos, to ietekmi uz cilvēku un dzīvās dabas veselību, mācīs kā atpazīt preces veikalu plauktos, preču marķējumu nozīmi un iepakojumu veidus. 

Mēģināsim arī "iziet ielās" un gūt praktisku iepirkšanās un preču atpazīšanas pieredzi tuvējā veikalā. 

Lai veicinātu savstarpēju iepazīšanos un bez potenciāli kaitīgām ķīmiskām vielām gatavotu produktu lietošanu uzturā, aicinām Jūs, ja ir vēlme, uz nodarbību ierasties ar pašceptiem, pašgatavotiem "groziņiem".

SVARĪGI! Šo kursu var apmeklēt gan kā mūžizglītības kursu, cenšoties piedalīties pēc iespējas visās nodarbībās. Taču, ja interesē atsevišķas tēmas, nodarbības var apmeklēt arī pa vienai - uz nodarbībām droši  var nākt kopā ar draugiem vai ģimenes locekļiem, kam visa kursa apmeklēšana varbūt nav aktuāla.

 

Gaidīsim! Ieeja bez maksas.

 

 

____________________________

 

PAPILDINFORMĀCIJA. No 3.novembra reizi mēnesī, sestdienās, jebkāda vecuma un nodarbošanās interesenti Valmieras integrētajā bibliotēkā ir aicināti apmeklēt bibliotēkas piedāvātu bezmaksas mūžizglītības kursu “Līdzsvarota dzīve: vide, cilvēks, sabiedrība”. Piecu nodarbību garumā kursa apmeklētājiem būs iespējams uzzināt vairāk par pasaules vides un sabiedrības attīstības aktualitātēm, izprast šo procesu savstarpējās kopsakarības, ietekmi uz katra indivīda dzīvi. Kursa mērķis ir iedvesmot un iedrošināt pārmaiņām dzīvesveidā, lai ikdienu padarītu līdzsvarotāku, dzīvojot saskaņā ar savām, sabiedrības, dabas un vides vajadzībām.

Kursa lektori būs noteikto tēmu profesionāļi, kas sniegs ieskatu kursā ietverto jautājumu aktualitātē, kā arī piedāvās praktiskus uzdevumus. Kurss rosinās izvērtēt dalībnieka dzīvesveidu nodarbības tēmas kontekstā. Nepieciešamības gadījumā praktiskie uzdevumi piedāvās ērti lietojamus risinājumus ikdienas paradumu maiņai.

Jaunajā gadā kurss tiks turpināts ar nodarbību par garīgo veselību un garīguma nozīmi cilvēka dzīvē. Atsevišķa nodarbība tiks velīta vides līdzsvara aktualitātēm. Nodarbībai notiekot dabas un tehnoloģiju parkā “URDA”, tiks sniegts ieskats pasaules piesārņojuma problemātikā, aptverot dažādus piesārņojuma veidus. Būs iespējams izzināt atkritumu apsaimniekošanas sistēmas darbību, kā arī uzzināt vairāk par atjaunojamiem un neatjaunojamajiem zemes resursiem. Pēdējā, piektā, nodarbība būs veltīta cilvēka pašattīstībi, runājot par pārmaiņām un iespējām katram pašam sevi pilnveidot, lai kvalitatīvi un apzināti veidotu savu dzīvi, mērķtiecīgi saglabātu līdzsvaru starp savām, vides un sabiedrības vajadzībām.

Aicinām apmeklēt gan atsevišķas nodarbības, lekcijas par sev interesējošām tēmām, gan apmeklēt visu kursu kopumā. Apmeklējot vismaz 75% no visām nodarbībām, būs iespējams saņemt kursa apmeklējuma apliecinājumu.

 

 

Plakāta titulbildes autore: Vicki Rawlins