Papildinājums NOVADPĒTNIECĪBAS lapas šķirkļos

 

Mūsu Novadpētniecības lapā šķirkļos VALODA un DZIMTU PĒTNIECĪBA nozīmīgs papildinājums: http://biblioteka.valmiera.lv/lv/novadpetnieciba
Rūjienas puses Jeru izloksnes leksika - diplomdarbs, kas tapis 1972. gadā. Tā autore Antra Lāce raksta:
“Ar ko bagāts latvietis? Ar savu brīnumskaisto zemi, bet ne mazāk — ar savu valodu. Viena jēdziena izteikšanai viņam var būt vairāk vārdu nekā rokai pirkstu, ja pieņem, ka piejūras cilvēkam ir tāda pati domāšana un dzīvošana kā vienam kārtīgam čangalim. Bez strikti “pareizās” latviešu literārās valodas mūsu mēlei ir desmitiem izlokšņu, tūkstošiem apvidvārdu un visādi citādi dzīvelīgu teicamo. Universitātes pēdējā gadā piekļuvu tuvāk šai interesantajai lietai un apjautu, ka arī mana Jeru/Rūjienas puses izloksne ir vērtība. Tagad priecīgi dalos ar jums un domāju: labi, ka vismaz tagad interese par to, kā Ziemeļvidzemē runā (precīzāk, runāja XX gadsimta vidū), pēdējos gados uzplaukusi, no pētnieciskā lauciņa pārcēlusies uz populāro. Dažādībā savs jaukums.”
http://biblioteka.valmiera.lv/lv/novadpetnieciba/valoda-folklora-etnogra...

Dzimtu vēstures pētniekus un interesentu gaidītā “Burtnieku draudzes vizitācijas (Baznīcu) grāmata 1773 – 1786” norakstos, kurus veicis valmierietis Andrejs Birzgalis. Sagatavošanā arī nākošais laika periods 1840 - 1860.
http://biblioteka.valmiera.lv/lv/novadpetnieciba/dzimtu-petnieciba