Piedalies akcijā “Dāvana Latvijai - elektroniska ainavu dārgumu krātuve “Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt””!

 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku, pašvaldību publiskajām bibliotēkām, plānošanas reģioniem organizē aktivitāti “Dāvana Latvijai - elektroniska ainavu dārgumu krātuve “Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt””.

Vidzemes reģions tradicionāli tiek uzskatīts par vienu no ainaviskākajām Latvijas teritorijām, katrai pašvaldībai ir savi ainavu dārgumi ar ko lepojamies. Šī ir iespēja katram Vidzemes reģiona novadam pieteikt savas skaistās un vairāk vai mazāk zināmās ainavas, nododot tās nākamajām paaudzēm tādas, kādas tās ir šobrīd. Mudināsim arī savus kolēģus, ģimeni un draugus padomāt un katram pieteikt savu ainavu dārgumu, ar ko mums asociējas Latvija.

 

Ainavu dārgumu pieteikšana - līdz 2017.gada 15.jūlijam.

Kas ainavu dārgumus var pieteikt?
Jebkura fiziska persona vai fizisku personu grupa (ģimene, mācību iestāžu audzēkņu grupa, nevalstiskās organizācijas) .

Kā ainavu dārgums tiek pieteikts?
1) Aizpildot elektronisku formu tīmekļa vietnē www.ainavudargumi.lv
2) Dodoties uz Valmieras integrēto bibliotēku, kur pieejamas izdrukātas pieteikuma veidlapas. Anketas pēc aizpildīšanas tiks ieskenētas un nosūtītas uz elektronisko pasta adresi ainavudargumi@varam.gov.lv

Par projektu Valmierā tuvāk paskaidros Agita Lapsa (tel.: 642 81443, e-pasts: agita.lapsa@vcb.valmiera.lv).

Cik ainavas akcijā var pieteikt?
Pieteikumu skaits nav ierobežots - persona vai personu grupa akcijā var pieteikt vairāk kā vienu ainavu

 

VĒSTULE aktivitātes dalībniekiem

Preses RELĪZE

NOLIKUMS

Pieteikuma FORMA