Profesionālās pilnveides diena bibliotekāriem Eiropas kultūras mantojuma gada noskaņās

 

Lai ieraudzītu sevi un norises sev apkārt jaunā gaismā, ir mazliet jāpakāpjas ārpus ierastā un jāmaina skatu punkts.

 

Domāts - darīts! Europe Direct informācijas centrs Valmierā (EDIC) sadarbībā ar Valmieras bibliotēku organizēja profesionālās pilnveides dienu - Eiropas kultūras mantojuma gada noslēguma pasākumu "ATKLĀJ. IEPAZĪSTI. SAGLABĀ: Izprotot pagātni, veidojam nākotni". Lieliskajā viesnīcas "Wolmar" kultūrvēsturiski un estētiski noformētajā konferenču zālē (tās sienas rotā retro Valmieras bildes, kas idejiski un stilistiski sasaucas ar mūsu pasākuma tēmu) tika pulcināti bibliotekāri no Valmieras integrētās bibliotēkas un apkārtējo novadu pašvaldību publiskājām bibliotēkām labu emociju, radošu zināšanu pilnai dienai.

 

Semināra ievadvārdos Valmieras bibliotēkas direktore Daiga Rokpelne un EDIC Valmierā vadītāja Malva Šķēle uzsvēra ikviena - katra lielāka un mazāka pagasta, pilsētas, bibliotēkas un bibliotekāra nozīmīgo ieguldījumu kopējā lielajā Eiropas kultūras mantojumā. Mūsdienās, kad bibliotēkas ir ne tikai grāmatu un zināšanu krātuves, bet pilda daudz plašākas funkcijas, semināra un Eiropas kultūras mantojuma gada ietvaros īpaši tika uzsvērta bibliotēku loma nozīmīgu kultūrvēsturisku notikumu un procesu liecību - materiālu un nemateriālu - krāšanā, saglabāšanā un popularizēšanā.  

 

Būtiska ir arī spēja iet kopsolī ar laikmeta garu, apgūstot moderno tehnoloģiju piedāvājumu, lai atraktīvi funkcionālā, lietotājam ērtā veidā uzskatāmi prezentētu apkopotos dokumentus. Vidzemes Augstskolas bibliotēkas direktore Evita Lantrāte dalījās jau veiksmīgi īstenotā pieredzē un nākotnes vīzijās par sociālās zinātnes un STEM (zinātne, tehnoloģijas, inženierija un matemātika) potenciāla apvienošanu dažādos projektos.

 

Kad augstas domas un zināšanas bija iesildījušas semināra dalībnieku prātus un sagatavojušas greznu ietvaru ilgi lolotajam projektam, bija pienācis brīdis mūsu kopīgā darba - dāvanas Latvijai simtgadē Eiropas kultūras mantojuma gada izskaņā - prezentācijai. Valmieras bibliotēkas galvenā bibliotekāre, novadpētniecības speciāliste Agita Lapsa un metodiķe Kristīne Kīne iepazīstināja ar jaunizveidoto Valmieras bibliotēkas Novadpētniecības platformu mājaslapā http://www.biblioteka.valmiera.lv, kurā turpmāk tiks apkopoti Valmieras un tuvākās apkaimes novadu vēstures interesentiem un pētniekiem nozīmīgi materiāli.

 

Vietnē izdalītas 9 galvenās tēmas, kas tālāk tiek izvērstas: Valmiera, Valmieras apkaime un novadi, novadnieki (ietver ziņas par literātiem un māksliniekiem), valoda, folklora un etnogrāfija, nepublicētie materiāli un rokraksti, stāstu bibliotēka, novadpētniecības spēles un bibliotēkas vēsture. Vietnes lietotāju ērtībai pieejams arī meklēšanas lodziņš, kurā, ievadot atslēgvārdus, ātri varēsiet atrast vajadzīgo.  


Jaunizveidotajā Novadpētniecības platformā pieejami arī konkursa “Teātra spēlēšanas tradīcija manā pagastā” dalībnieku darbi, kas tika prezentēti un to autori godināti semināra laikā. Konkursā tika vērtēti 12 darbi no 15 bibliotēkām. No Naukšēnu un Beverīnas novadiem konkursā piedalījās visas bibliotēkas. Burtnieku novadu pārstāvēja 4, Kocēnu un Rūjienas novadus - 2, bet Mazsalacas novadu - 1 bibliotēka. Apkopojot ziņas par teātra spēlēšanu pagastos, ticis aptverts laika posms no 1865. - 2018. gadam, kur Ķoņu, Matīšu un Valmieras pagastos pirmo lugu iestudēšana notikusi ciešā  saistībā ar bibliotēku dibināšanu un līdzekļu vākšanu grāmatu iegādei.

Apjomīgāko materiālu apkopojumu sagatavoja Rencēnu I un II, kā arī Jeru pagasta bibliotēkas. Savukārt, Rūjienas bibliotēkas sagatavotais materiāls par savulaik iecienītajām literārārajām tiesām Rūjienas bibliotēkā, iezīmēja jau aizmirstus dramatisko kopu un bibliotēkas saskares punktus. Par savu darbu publikācijas veidojušas Burtnieku, Rencēnu I un II, Naukšēnu un Ķoņu pagastu bibliotēkas, bet Naukšēnos un Mazsalacā notikuši pasākumi, ar domu apkopot stāstus, fotogrāfijas un atmiņas par teātra spēlēšanu apkaimē.

 

Kas gan būtu bibliotēkas bez cilvēkiem un kas pagātne bez nākotnes? Tāpēc vēl kāds īpašs stāsts ir tā vērts, lai to izstāstītu. Jaunietis + bibliotēka = ? Valmieras integrētajā bibliotēkā šāda kombinācija ir sevi pierādījusi kā absolūti iespējama un pozitīvu rezultātu nesoša, un ir izveidots pašu domāts, režisēts un filmēts video, kas stāsta par jaunu cilvēku domubiedru grupas izveidošanos bibliotēkā. Satikušies Valmieras bibliotēkas īstenotā sociālās lasīšanas projektā “Lasi un tev sekos”, vairāki jaunieši atklāja bibliotēku kā labvēlīgu, atbalstošu vidi savu ideju realizēšanai un nodibināja Valmieras integrētās Bibliotēkas Jauniešu Omnibusu (VIBJO) “Sudraba ZIRG’s”. Video stāstu iespējams noskatīties Valmieras bibliotēkas Youtube profilā. Paldies radošajiem cilvēkiem - VIBJO “Sudraba ZIRG’s” dalībniekam Ričardam Edijam Štibem par režiju un Ķoņu bibliotēkas vadītājai, kultūras pasākumu organizatorei Egitai Podniecei par tehnisko izpildījumu!

 

Piedzīvojām arī pārsteigumu - muzikālo brīdi akordeonista Māra Rozenfelda izpildījumā. Latviešu tautas dziesma, spocīga avangarda melodija un Parīzes noskaņas - tas viss mūsu ausu priekam un daudzveidīgam kultūras baudījumam!

 

Radoša iepazīšanās un domu, ideju apmaiņa turpinājās arī neformālākā gaisotnē pusdienu pauzē, pēc kuras semināra dalībnieki ar svaigiem spēkiem ķērās pie jaunas informācijas apgūšanas.

 

Semināra dalībniekiem tika gods kā vieniem no pirmajiem iepazīties ar jaunā Valmieras zīmola identitātes stāstu un vizuālo risinājumu. Par procesu no idejas līdz rezultātam atraktīvi pastāstīja aģentūras “McCANN Riga” vadošais direktors, galvenais stratēģis Kristaps Siliņš. Logo pamatā esošais simbols - Valmieras izaugsmes medaļa - dod iespēju mums katram sevi apbalvot par darbu, enerģiju un ieguldījumu Valmieras attīstībā, bet Valmieras jaunais sauklis asprātīgā veidā aicina “dzīvot zaļi”, tādējādi īstenojot pilsētas galvenās kvalitātes – labklājību, dzīvesprieku un dabu, kā vērtību, kas caurvij ikvienu darbības jomu. Iespēju izteikt savu viedokli un vingrināties radošā asprātībā mums piedāvāja “McCANN Riga” stratēģiskās direktores Tatjanas Baranovskas vadītajā darbnīcā.

 

Pēc vērtīgi pavadītas dienas ar patīkamu nogurumu un elegantu pagriezienu devāmies mājās.

 

FOTO