Radošo aktivitāšu diena "Par putniem"

2022. gada 20. jūlijā Vecates pagasta bibliotēkā notiks radošo aktivitāšu diena “PAR PUTNIEM” 
 

Pasākuma programma: 

10.45-11.00 – tikšanās bibliotēkā 

11.00-11.45 – horeogrāfes Agnese Bordjukovas radošā darbnīca “Putnu dejas” 

11.45-12.00 – sarunas ar Agnesi par putnu dejām un visu, kas nāk prātā 

12.00-13.15 – mākslinieces Unas Leitānes radošā darbnīca “Putni” 

13.15-13.45 – Unas ilustrāciju izstādes atklāšana 

13.45-14.00 – sarunas un daži pārsteigumi 

 
Nodarbības paredzētas ikvienam bez vecuma, svara, dzimuma un citiem ierobežojumiem. Talants arī nav vajadzīgs. Dejot un zīmēt var ikviens!

Ja būs jauks laiks, nodarbības notiks Vecates estrādē un parkā. 

Pasākuma laikā tiks fotografēts un/vai filmēts ar  mērķi  nodrošināt  bibliotēkas  darbības  atspoguļošanu  un sabiedrības informēšanu par aktivitātēm.

Jautājumi? Rakstiet – [email protected], zvaniet – 26336650