Saišu koks

Četru valstu (Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Dānijas) partneru sadarbības rezultātā ir izstrādāts elektroniskajā vidē pieejams mācību modulis ikdienā nepieciešamo informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) un e-pakalpojumu lietošanas prasmju pilnveidei.

Mācību moduli veido 5 daļas:

  • ES PATS. Šī moduļa daļa sastāv no šādām sadaļām: veselības aprūpe, ceļošana, darījumi Interneta vidē, e-apmācība, vaļasprieki, manas tiesības/likumdošana/sociālā aprūpe.
  • MANA ĢIMENE. Pieejama informācija par ģenealoģiju un komunikācijas rīkiem (Skype un citiem).
  • MANA KOPIENA. Šī daļa ir par sociālajiem tīkliem, vietējo saturu, novadpētniecību un bezmaksas pasākumiem, laika ziņas u.c.
  • MANA VALSTS. Šeit atrodama informāciju par elektroniskā paraksta lietošanu un reģistrēšanos e-pakalpojumu saņemšanai, pakalpojumiem iedzīvotājiem, kā arī par kartēm.
  • MANI MEDIJI. Šajā moduļa daļā iekļauta informācija par laikrakstiem tiešsaistē, tiešsaistes TV un radio, e-grāmatām, video/audio grāmatām, virtuālajām izstādēm un līdzīgām tēmām.

Mācību modulī ir apkopotas saites ar vērtīgu un ikdienā izmantojamu informāciju un e-pakalpojumiem par katru no iepriekš uzskaitītajām daļām un to apakšdaļām. Tieši tāpēc arī mācību moduļa nosaukums ir “Saišu koks”.
 
Mācību moduļa saturs ir pieejams latviešu, lietuviešu, igauņu un angļu valodā.

 
Šobrīd tiek veikta mācību moduļa pilottestēšana. Lai iegūtu pēc iespējas vispusējāku un plašāku atsauksmju  lūdzam Jūs:

-   iepazīties ar mācību moduļa saturu latviešu valodā un noslēgumā aizpildīt aptaujas anketu “Atsauksmes”;

Kā visos pilottestēšanas gadījumos, laiks ir ierobežots, tāpēc lūdzam Jums to veikt līdz 30.maijam.
 

Pēc pilottestēšanas tiks apkopota no atsauksmēm saņemtā informācija, veikti mācību moduļa saturiskie un tehniskie uzlabojumi. Pēc uzlabojumu veikšanas mācību modulis “Saišu koks” būs pieejams ikvienam interesentam elektroniskajā vidē.

 
Saite uz mācību moduli “Saišu koks” pieejama šeit.