Skolotāj, piesaki savu klasi attālinātām mācību nodarbībām!

Skolotāj, piesaki savu klasi attālinātām mācību nodarbībām!

 

Valmieras integrētā bibliotēka piedāvā noderīgas attālinātas nodarbības 9. - 12. klašu audzēkņu grupām par dažādu elektronisko resursu izmantošanu, kā arī atsauču noformēšanu.

 

"Tiešsaistes enciklopēdijas" - 40 min - 9.klasēm

Nodarbības laikā skolēni uzzina par 3 tiešsaistes datubāzēm: Letonika, Britannica Library un Nacionālā enciklopēdija. Skolēni strādā grupās un patstāvīgi darbojas šajās enciklopēdijās. Katrs skolēns arī saņem attālinātās piekļuves paroli Letonikai un Britannica Library enciklopēdijai.

"Virtuālā izmeklēšana bibliotēkā" - 60-90 min - vidusskolai

Pirmajā nodarbības daļā skolēni uzzina par vairākiem e-resursiem, kuros meklēt noderīgu informāciju, piemēram, News.lv, periodika.lv, Naiconālā enciklopēdija, Letonika, bibliotēkas e-katalogs u.c. Skolēni strādā grupās un meklē atbildes uz jautājumiem. Otrā nodarbības daļā skolēni uzzina par to, kas ir plaģiāts, kā arī mācās noformēt atsauces.

 

Piesakies