Stāsti un stāstnieki Mazsalacā

Otrdien, 26.maijā plkst 14.00 Mazsalacas bibliotēkā aicinām uz Mazsalacas stāstiem.

Pirmajā tikšanās reizē derēs viss, kas saistīts ar pilsētu, tās iedzīvotājiem, notikumiem, tikumiem un ieradumiem. Dalīsimies ar jautriem piedzīvojumu stāstiņiem un dzīvesgudriem pamācošiem atgadījumiem no mazsalaciešu ikdienas.

Noderēs valodas pērles vai tikai savējiem saprotamu izteicienu skaidrojumi un to izcelšanās apraksti, kā arī rūpīgu saimnieču receptes un saimniekošanas gudrības. Viss ir stāstīšanas un klausīšanās vērts.

Ja laiks mūs lutinās, gaidīsim viesus pie lielās puķu dobes. Nemīlīgā laikā sasēdīsim omulīgā pulciņā bibliotēkas telpās.
Klausītāju pulkā īpaši gaidīti skolēni un jaunieši.

Paņemiet līdz pa apaļam un gludam stāstam, jo noteikti būs kāds, kam gribēsies to dzirdēt.

Pasākums notiek Stāstu bibliotēku ciklā ar Valmieras integrētās bibliotēkas iniciatīvu.

Satiksimies Mazsalacas stāstos!