TECH.LIBRARY projekts noslēdzies

TECH.LIBRARY ir divu gadu projekts, ko koordinē Romagna Faentina savienība (Itālija) un kura mērķis ir izstrādāt digitālās tehnoloģijas un tiešsaistes rīkus, kas ir galvenie virzītājspēki, lai veicinātu bibliotēkas pakalpojumu pieejamību lasītājiem ar redzes traucējumiem.

Mēdz teikt, ka lasīšana ir atvērtas durvis uz citām pasaulēm, tādējādi sniedzot lasītājam iespēju piedalīties arvien daudzveidīgākā pieredzē. Ar katru izlasīto grāmatu kļūst iespējama cita dzīve, un grāmatas ir brīnumains instruments, lai piekļūtu neierobežotām zināšanām. Bet vai katrs no mums var izmantot šos "brīnumainos rīkus"? Vai cilvēki ar redzes traucējumiem var izbaudīt šo atvērtību neskaitāmām iespējamām pasaulēm? Tā ir taisnība, ka cilvēku ar redzes traucējumiem iekļaušana un viņu dabiskā līdzdalība visās kopienas aktivitātēs joprojām ir diezgan grūti sasniedzama, ņemot vērā mūsdienu sabiedrībā pastāvošos šķēršļus. Tomēr bibliotēkas var palīdzēt mainīt šo realitāti, izmantojot digitālo transformāciju.

Projektā apmācībās un labās prakses apmaiņas pasākumos tika iesaistīti 122 dalībnieki, savukārt daudzkāršošanas pasākumos – 260 dalībnieki. Turklāt ievērojams skaits bibliotēku iesaistīsies tīklu veidošanā un pieredzes apmaiņā, izmantojot tīmekļa platformu TECH.LIBRARY, kas nodrošinās tām arī noderīgu informāciju, mācību video un materiālus, demonstrācijas un daudz ko citu, lai uzlabotu savu darbinieku digitālās prasmes.

Paredzamā projekta ietekme ir veicināt bibliotēku darbinieku profesionālo attīstību IKT metodoloģiju jomā, vienlaikus uzlabojot viņu pamatkompetences un bibliotēku pamatpakalpojumus, kas paredzēti neredzīgiem un vājredzīgiem lietotājiem visā Eiropā. 

 

Projektā veidotajiem un apkopotajiem resursiem var piekļūt šeit:

 

Lai iegūtu plašāku informāciju par projektu, apmeklējiet saiti ŠEIT  un lasiet arī Valmieras integrētās bibliotēkas mājaslapā

 

  

Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas izveidei nenozīmē satura apstiprinājumu, tas atspoguļo tikai autoru uzskatus, un Komisija nevar būt atbildīga par jebkādu tajā ietvertās informācijas izmantošanu.