"Tikšanās bibliotekāru stāvā: pieredzes stāsti" LNB

 

Otrdien, 30. oktobrī, plkst. 11.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bibliotēkzinātnes lasītavā notiks kārtējais pasākums ciklā "Tikšanās bibliotekāru stāvā: pieredzes stāsti". Stāstu un sarunu tēma šai tikšanās reizei – Stāstu bibliotēkas.

Prasme stāstīt stāstus un rosināt, lai arī citi tos stāsta un iemīl, ir viena no bibliotekāra profesijas pamatprasmēm. Ikdienā bibliotēku speciālisti daudz nodarbojas ar vietējās mutvārdu vēstures izpēti, arī dažādos resursos pieejamu stāstu piedāvāšanu citiem, bet vislabāk stāstus var izprast, ja tos stāsta arī paši.

UNESCO Latvijas Nacionālā komisija 2009. gadā izveidoja tīklu "Stāstu bibliotēkas", kura mērķis – veicināt stāstīšanas tradīcijas kā nemateriālā kultūras mantojuma nozīmīgas daļas pārmantošanu Latvijā. Sākotnēji tīklā tika uzņemtas 19 bibliotēkas, bet kopš 2017. gada tīklā darbojas jau 37 bibliotēkas. "Stāstu bibliotēkās" regulāri norisinās dažādi stāstniecībai veltīti pasākumi, kuri lielākoties saistīti ar novadpētniecību un vietējo cilvēku mutvārdu atmiņām, kā arī pasākumi bērniem, dalīšanās ar ceļojumu stāstiem, spoku stāstiem un pasakām. Daudzviet Latvijā izveidojušās stāstnieku kopienas, kur cilvēki regulāri pulcējas un dalās ar saviem stāstiem. Tīkla ietvaros notiek arī semināri un vasaras skolas, ir iespēja piedalīties reģionālajos stāstnieku festivālos un citos pasākumos.

Kas ir "Stāstu bibliotēku" kopiena un kā tajā iesaistīties? Kas stāstu stāstīšanā un uzklausīšanā ir tik interesants, ka gribas ar to nodarboties vēl un vēl? Vai prasmi stāstīt var iemācīties un izkopt, un kā to darīt? To pasākumā skaidros un ar pasākuma viesiem sarunāsies Guntis Pakalns (Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētnieks, "Stāstu bibliotēku" tīkla eksperts), Aelita Ramane (Pilsrundāles bibliotēkas vadītāja un Zemgales stāstnieku festivāla "Gāž podus Rundālē" organizētāja) un Agita Lapsa (Valmieras integrētās bibliotēkas galvenā bibliotekāre un Vidzemes stāstnieču kopas vadītāja). Paredzams, ka piedalīsies vēl citi "Stāstu bibliotēku" tīklā iesaistītie kolēģi.

Vairāk par "Stāstu bibliotēkām" un to rīkotajām norisēm var uzzināt:

Pasākuma ievadā vārds tiks dots LNB Bibliotēku attīstības centra galvenajai bibliotekārei Elitai Vīksnai, kura sniegs nelielu ieskatu LNB pieejamajos mutvārdu vēstures izpētei noderīgos resursos.

Uz tikšanos LNB 8. – Bibliotekāru stāvā – laipni aicināti visi "Stāstu bibliotēku" kopienas norisēs ieinteresētie kolēģi no Latvijas bibliotēkām, arī tie, kuri par šo aizraujošo nodarbi dzird pirmoreiz.

Iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama.