Uzmanību, meklējot e-katalogā! Īslaicīgi traucējumi sistēmas darbībā.

 

Īslaicīgi traucējumi e-kataloga sistēmas darbībā!

Kā rīkoties?

Meklējot, automātiski tiek atlasīti dokumenti tikai no vienas (no 53) kopkataloga bibliotēkām - tā var būt kāda pagasta vai skolas bibliotēka.

Lai meklēšana būtu sekmīga, Jums jāieliek ķeksītis pie bibliotēkas, kurā vēlaties sameklēt grāmatu, izņemot to pie citām bibliotēkām (skatīt raksta titulattēlu). Bet, ja vēlaties meklēt visās bibliotēkās, nedrīkst būt atķeksēta neviena bibliotēka.

Pie meklēšanas rezultātiem vēlreiz jāpārliecinās, vai grāmata atrodas Jums vajadzīgajā bibliotēkā.