Valmieras bibliotēka izsludina amata vakanci – galvenais bibliotekārs - uz noteiktu laiku

 

Valmieras bibliotēka izsludina amata vakanci – galvenais bibliotekārs - uz noteiktu laiku.

 

Ja Tev ir vēlme:

kvalitatīvi veikt bibliotēkas klientu (bērnu un jauniešu) bibliotekāro un informacionālo apkalpošanu;

konsultēt bibliotēkas klientus darbā ar datoru, internetu un e-pakalpojumu izmantošanu;

organizēt mācības, nodarbības un tematiskos pasākumus bērniem un pusaudžiem;

līdzdarboties bērnu un jauniešu lasīšanas veicināšanas pasākumos un to organizēšanā;

organizēt brīvā laika aktivitātes bērniem un pusaudžiem;

nodrošināt pasākumu publicitāti un reklāmu (afišas, ielūgumi, bukleti);

sagatavot un publicēt informāciju par bibliotēkas notikumiem un pasākumiem bibliotēkas tīmekļu vietnēs.

 

un ja Tev ir:

augstākā izglītība;

valsts valodas prasme augstākajā līmenī, angļu valoda sarunvalodas līmenī;

augsta līmeņa komunikācijas prasmes darbā ar bērniem un jauniešiem;

plašas literatūras zināšanas un vēlme iepazīt bērnu un jauniešu literatūru;

teicamas zināšanas un iemaņas darbā ar IKT un vēlme tās pilnveidot un praktizēt darbā;

labas zināšanas informācijas meklēšanas jomā;

radoša un patstāvīga pieeja darbam;

vēlme apgūt jaunas zināšanas un prasmes;

par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze darbā ar bērniem un BIS Alise.

 

mēs piedāvājam:

stabilu atalgojumu (atbilstoši 8.mēnešalgu grupai no 760 līdz 795 EUR);

darbu profesionālā komandā un materiāltehniski labi nodrošinātā darba vidē, iespējas īstenot idejas un profesionāli apliecināt sevi;

darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu un citus labumus atbilstoši darba rezultātiem un normatīvajos aktos noteiktajam;

drošu un sakārtotu darba vidi.

 

Pieteikuma vēstuli, CV, augstākās izglītības dokumenta kopiju lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz [email protected], vai personīgi slēgtā aploksnē Valmieras bibliotēkas lietvedībā, adrese: Cēsu iela 4, Valmiera, ar norādi “Valmieras bibliotēkas direktorei Daigai Rokpelnei” līdz 2019.gada 31.maijam. Tālrunis papildus informācijai: 64250830.

 

Iesniegtos personas datus Valmieras bibliotēka izmantos, lai konkursa kārtībā noteiktu vakancei atbilstošāko kandidātu.