"Valmieras cēlāju stāsti: par to kā pilsētu būvējām"

Valmieras integrētajā bibliotēkā 10. martā plkst. 17.00 "Valmieras cēlāju stāsti: par to, kā pilsētu būvējām".

1944. gadā 2 . pasaules kara laikā Valmieru noposta ugunsgrēks. Krāsmatu novākšana ilgst vairāk kā 10 gadus un pilsētas centrs atkopjas lēni un pamazām. Tādu pilsētu, kā mēs redzam šodien, ir cēlušas vairākas celtnieku paaudzes.

Aicinām pilsētas celtniekus dalīties atmiņās par pilsētas atjaunošanu un celtniecību. Gaidīsim arī ieinteresētos klausītājus.  Ieeja brīva.