Valmieras dzejnieces Tamāras Skrīnas izdotā dzejas krājuma “Mini” atvēršanas svētki

 

11.augustā Valmieras bibliotēka, turpinot attīstīt jaunas darba formas virtuālajā vidē, organizēja tiešsaistes semināru novadu pašvaldību publisko bibliotēku darbiniekiem. Pirmā semināra daļa bija veltīta nozares aktualitātēm, savukārt otrajā daļā tika piedzīvoti skaisti svētki dzejai - semināra dalībnieki tika ielūgti uz virtuāliem Valmieras dzejnieces Tamāras Skrīnas izdotā dzejas krājuma “Mini” atvēršanas svētkiem. 

 

Satikušās skaistā, saulainā dienā, līdz šim neierastos apstākļos - Valmieras integrētās bibliotēkas Nākotnes lasītavā, dzejas krājuma autore Tamāra Skrīna, krājuma redaktore Daina Sirmā un izdevniecības “Pētergailis” valdes priekšsēdētāja Inguna Cepīte aizrautīgi stāstīja par grāmatas tapšanas procesu un lasīja dzeju no jaunā krājuma skatītājiem otrpus ekrāniem.  

 

Dzejas krājuma ievadā dzejniece, grāmatas redaktore Daina Sirmā raksta: "Savrups ir dzejnieces Tamāras Skrīnas (1950) ceļš no pirmās grāmatas “Dzintars asiņo” ( 1978) uz otro kopkrājumā “Četri” (1986) un uz mini trīsrindēm, kuras nu še būs jāatmin. Mini apjoms ir mānīgs. Ap strupiem, aprautiem dzejas vārdiem plešas blīvi pieelpota, plaša, gudra un noslēpumaina laiktelpa, kur smalki niansēti sadzīvo spridzīga dabas lirika, sociāla groteska, mūžības zibšņi un dzīves smagums ar māla mēteli mugurā.

 

Šai grāmatā uzzināsim, kāpēc vēsture klibo uz vienas kājas, kāpēc pie mums atcelta ticības mācība, kur paliek pēdējie rēķini krogā, par ko cīnās ledus gabali jūrā un kur mitinās baltais zalktis. Dzejnieci Tamāru Skrīnu ik dienas varam sastapt viņas savrupajā ceļā Valmieras ielās, Gaujmalas mežos vai bibliotēkā, buroties no dzejoļa dzejolī. Bez ikdienības sānceļiem. Lepnā vientulībā".

 

Izdevniecības “Pētergailis” valdes priekšsēdētāja Inguna Cepīte, sveicot Tamāru Skrīnu, dāvināja tumši sarkanas rozes, kas dzejnieces ekspresīvajai būtībai ļoti piestāvot, un pauda gandarījumu, ka izdevniecībai atkal bijis gods sadarboties ar vēl vienu izcilu Valmieras puses dzejnieku - apgāds izdevis arī Dainas Sirmās un Vika grāmatas.

 

I. Cepīte jautā: “Tamāra, kā pie tevis atnāk šādi dzejoļi - neparasti, filozofiski?” Saglabājot stilu, T. Skrīnas atbilde ir tikpat filozofiska kā viņas dzejoļi: “Tas ir atkarīgs no sezonas. Piemēram, ziemā virpuļo sniegpārslas, bet vasarā - pieneņu pūkas, un rodas dzeja. Tātad dzejolim attiecīgi jābūt kā sniegpārsliņai vai pieneņpūkai: precīzam, noķertam mirklī. Katram dzejniekam darba process ir citādāks - uzrakstīto nelaboju, neslīpēju, jo dzejolis ir kompozīcija - katra unikāla, atšķirīga. Tomēr darbs pie krājuma ieviesa izmaiņas manos paradumos - grāmatas sastādīšana un rediģēšana paredzēja arī zināmas korekcijas manos dzejoļos. Esmu diezgan pacietīga un miermīlīga, tāpēc sadarbība bija pozitīva. Ļoti priecājos par cilvēku nesavtību un ieinteresētību, ideju īstenojot skaistā dzejas krājumā!"

 

Dzejas krājuma redaktore D. Sirmā klausītājiem atklāja grāmatas tapšanas organizatoriskās aizkulises un uzsvēra, ka krājuma iznākšana ir svētki visiem - autorei, izdevniecībai, Valmierai, Latvijai un notikums latviešu literatūrā. Pavasarī dzejniece svinēja septiņdesmito jubileju, un Valmieras bibliotēka izlēma, ka ir īstais laiks svētīgam un vērtīgam darbam - dzejas krājuma izdošanai. T. Skrīnas jubilejas dzejas krājuma rindās nav nekā lieka - gluži tāpat kā dabā, kas ir dzejnieces lielākais iedvesmas avots līdzās izlasītajām grāmatām. Arī tās dzejniece izvēlas ar lielu atlasi – viņa uzskata, ka laiks jāveltī vērtīgākajam, galu galā cilvēka mūžs ir pietiekami īss. Tamāra ir valmieriete, divu savu dzejas grāmatu izdošanu piedzīvojusi jaunībā, vēlāk turpināja rakstīt, dzīvot savrupu dzīvi dzejā un grāmatās, publicēties laikraksta “Liesma” dzejas lappusēs daudzu gadu garumā līdz pat 2020. gada pavasarim, kad spoži iznāk dzejas krājums “Mini”. 

 

Pirmkārt, vēlējāmies izdot labu grāmatu. Kas ir laba grāmata? Mūsdienās katrs var nest drukāšanai, ko vien vēlas, bet mēs izlēmām, ka jāsadarbojas ar izdevniecību. “Pētergailis” piekrita piedalīties, un tas vienlaicīgi bija garants, ka grāmata būs laba, jo izdevniecības publicēšanai neizvēlas literatūru, kas ir zem to kvalitātes līmeņa. Otrkārt, satura augstvērtīgumam bija nepieciešams labs redaktors liekvārdības, vienmuļības, neveiklu izteiksmes formu izrediģēšanai. Daudzi talantīgi, atzīti autori uzsver, ka kvalitatīvs skats no malas ir neatsverams. Treškārt, labam grāmatas vāka un iekšlapu noformējumam piesaistījām mākslinieku Ivo Grunduli, jo vēlējāmies dot lasītājam daudzslāņainas interpretācijas iespējas gan saturiski, gan vizuāli. Ceturtkārt, pašdarbnieciski veidotajiem izdevumiem nav iespējams nodrošināt vajadzīgo apriti, arī tāpēc izvēlējāmies sadarbību ar izdevniecību, kas grāmatai sniedz publicitāti, recenzentu ievērību, nonākšanu grāmatnīcās un bibliotēkās. 

 

Redaktore informēja, ka krājuma tapšanu finansiāli atbalstīja Valsts kultūrkapitāla fonds un Valmieras pilsētas pašvaldība, kas pozitīvi novērtēja biedrības “Valmieras Zonta klubs” iesniegto projektu Valmieras pilsētas pašvaldības kultūras projektu konkursā. D. Sirmā uzsvēra faktu, ka Valsts kultūrkapitāla fonda atbalsta saņemšanas kritērijs ir kvalitāte - Tamāra Skrīna (bez plašiem sakariem un satriecošas iepriekšējās literārās vēstures) aizsūtīja dzejoļus fondam un finansējumu saņēma. D. Sirmā priecājas, ka Valmieras pilsētas pašvaldība atbalsta vietējo sabiedrību, kultūru, literatūru un ir radīts spilgts, jauns literatūras akcents pilsētas kultūrvidē. Pateicas Valmieras bibliotēkai par iniciatīvu un ieguldīto darbu organizatorisko procesu koordinēšanā! D. Sirmā saka: “Mums visiem kopā ir izdevies brīnišķīgs rezultāts! Lasiet grāmatu, lasiet Tamāras trīsrindes - katram ir iespēja domāt un dzejoļu domu attīstīt.”

 

Laiks paceļ rokas.

Nešaujiet!

Es esmu savējais.

 

Aizzāģējām zaru.

Sēdējām un nokritām.

Drosme ar iepriekšēju nolūku.

 

Pastarā diena

Pienāks pa pastu.

Ar valsts garantiju.


 

Pasākuma noslēgumā Valmieras bibliotēka dzejniecei pasniedza kopīgi ar pašvaldību publisko bibliotēku bibliotekāru veidotu dāvanu - iedvesmojoties no blackout poetry jeb tā saucamās svītrojumu dzejas principa, katra bibliotekāre sacerēja savu dzejoli no jau esoša teksta - šajā gadījumā Tamāras Skrīnas biogrāfijas. Princips vienkāršs: aizklājot visu pārējo, tiek izcelti vārdi, kas veido jaunu tekstu. Apkopotie jaunradītie dzejoļi dzirkstīja sirsnībā un radoši filozofiskā pieejā.

 

Tiešsaistes semināra klausītāji - 40 grāmatas atvēršanas svētku virtuālie dalībnieki - nekavējās izmantot tehnoloģiju sniegtās priekšrocības un komentāru sadaļā priecājās par skaisto tikšanos ar Tamāru Skrīnu, jauno dzejas krājumu, tā atbalsta komandu un jubilejā dzejniecei vēlēja jaunas, svaigas domas un radošas idejas.

 

 

Fotogrāfijā no kreisās: dzejniece Daina Sirmā, izdevniecības “Pētergailis” valdes priekšsēdētāja Inguna Cepīte, dzejniece Tamāra Skrīna, Valmieras bibliotēkas galvenā bibliotekāre Anita Apine.