Valmieras integrētā bibliotēka – “Gada bibliotēka 2018”

 

16.aprīlī Latvijas Bibliotēku biedrības Gada balvas ceremonijā titulu “Gada bibliotēka 2018” saņēma Valmieras integrētā bibliotēka. Augsti novērtēts bibliotēkas darbs sadarbības veicināšanā, kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanā un tradīciju turpināšanā, kā arī kvalitatīvā un radošā darbība, veidojot bibliotēku par nozīmīgu zināšanu un sabiedrības tikšanās centru.

 

“2017.gadā Valmieras integrētā bibliotēka izvērtēja pirmās desmitgades rezultātus  un svinēja sasniegumus, kas apliecina idejas par divu bibliotēku vienotu darbību ilgtspēju. Valmieras pilsētas pašvaldības un Vidzemes Augstskolas lēmums apvienot resursus un veidot kopīgu, demokrātisku bibliotēku ir devis iespēju radošai un intensīvai attīstībai. Valmiera ir dinamiska pilsēta, mūsu klienti ir dažādu paaudžu cilvēki, kas bibliotēkā tiekas ar zināšanām, apgūst prasmes, individuāli vai kopā ar citiem meklē atbildes uz saviem vai savai dzīvei nozīmīgiem jautājumiem, pēdējos gados arī aktīvi līdzdarbojas pakalpojumu veidošanā. Studenti nāk ar īpašu jaunības enerģiju, augstskolas docētāji – ar zināšanu pārnesi. Bibliotekāri rūpējas par aktuālu krājumu, pakalpojumiem, vidi un to, lai vietējai sabiedrībai piedāvātu jēgpilnu pieredzi. Tas, ka valmierieši un pilsētas viesi mūs saredz kā vienotu veselumu, ir labas sadarbības rezultāts,” stāsta Valmieras bibliotēkas direktore Daiga Rokpelne.

“2018.gads aizritēja Latvijas simtgades un Eiropas Kultūras mantojuma gada zīmē. Tas bija bagāts ar ilgtermiņa mērķtiecīga darba rezultātiem, gan attīstot krājumu, gan strādājot pie tradicionālo vērtību saglabāšanas, gan realizējot dažādus interesantus un pat drosmīgus projektus,” stāsta Vidzemes Augstskolas bibliotēkas direktore Evita Lantrāte.

Latvijas Bibliotēku biedrība augsti novērtējusi bibliotēkas darbu novadpētniecības platformas izstrādē. Sadarbībā ar sešu novadu pašvaldību publiskajām bibliotēkām apkopotais materiāls pieejams desmit digitālajās kolekcijās. Tāpat Valmieras bibliotekāri veikuši nozīmīgu darbu www.3td.lv e-grāmatu platformas tapšanā, lai visu Latvijas publisko bibliotēku klientiem būtu pieejamas e-grāmatas latviešu valodā bez maksas. Nozīmīgs solis sperts krājuma attīstībā, risinot arī daiļliteratūras pieprasījumu svešvalodās, jau otro gadu Valmieras integrētajā bibliotēkā tiek abonēta e-grāmatu kolekcija “EBSCO eBook Public Library” angļu valodā.

“Turpinot sadarbības tēmu, kas ir mūsu pastāvēšanas pamatā, jāsaka, ka arī reizēm ļoti drosmīgie projekti un aktivitātes ir veidotas ciešā sadarbībā ar citiem partneriem. Kopā ar Valmieras pilsētas pašvaldību pirmo reizi esam licencējuši mūžizglītības kursu pieaugušajiem par sabiedrības un vides ilgtspēju. Par labu bibliotēkas draugu ir kļuvusi jauniešu organizācija “Sudraba ZIRG’s”, kuru interesantās idejas valmierieši ir novērtējuši, piemēram, grāmatu maiņas punkti, orientēšanās sacensības pilsētā, radošās darbnīcas, Zinātnieku nakts bibliotēkā un citas norises. Sākot ar ideju un beidzot ar vizuālo noformējumu, 2018.gadā esam radījuši galda spēli “Esi drošs. Izvērtē risku.” par bērnu drošības jautājumiem. Kopā ar biedrību “Valmieras Attīstības aģentūra” Valmieras Mākslas dienu laikā aicinām apmeklēt forumu “Māksla būt uzņēmējam”. Savukārt sadarbībā ar kanisterapijas speciālistiem pie mums bērni grāmatas lasa kopā ar suņu meitenēm Martu un Niku. Tie ir tikai daži piemēri,” stāsta D.Rokpelne.

“Kā dzirdējām apbalvošanas ceremonijā, balva ir tikai kā putukrējuma cepurīte nopietnam, dažbrīd smagam, bet arī interesantam darbam. Priecājamies, ka titulu saņēmusi mūsdienīga un, varētu teikt, netradicionāla bibliotēka. Esam veikuši darbus, kuru rezultāts ir nozīmīgs visām Latvijas bibliotēkām,” stāsta E.Lantrāte.

Gada bibliotēkas balva Valmieras integrētajai bibliotēkai piešķirta par kvalitatīva un laikmetīga pakalpojuma nodrošināšanu, spēju sadarboties un daudzveidīgu aktivitāšu piedāvājumu, kas veicina vietējās kopienas un pilsoniskās sabiedrības attīstību.

Foto: Kristians Luhaers, LNB

Raksts no https://www.valmiera.lv