Aktualitātes

2021. gada 29. septembrī plkst. 10.00 Valmieras bibliotēka tiešsaistes platformā Google Meet rīko semināru Valmieras novada publisko bibliotēku...
22. septembrī Valmieras bibliotēka rīko tiešsaistes informatīvo semināru izglītības iestāžu bibliotēku bibliotekāriem . Darba kārtība : 10.00 – 10.10...
Valmieras bibliotēka tiešsaistē organizē semināru pašvaldību publiskajām un izglītības iestāžu bibliotēkām 2021. gada 12. maijā. Darba kārtība : 10...
Valmieras bibliotēkas organizētais profesionālais konkurss Valmieras reģiona 6 novadu publiskajām bibliotēkām novadpētniecības darbā “Nozīmīgas...
Valmieras EDIC sadarbībā ar Valmieras bibliotēku tiešsaistes platformā Zoom organizē semināru pašvaldību publiskajām un izglītības iestāžu...
2020. gada 10. decembrī notiks Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) Vidzemes nodaļas valdes darba sanāksme, kurā piedalīsies LBB Vidzemes reģiona...