Apmeklētāju ievērībai!

Lūdzam pievērst uzmanību, ka martā ir pārcelta Metodiskā diena.

Bibliotēkas darba laika izmaiņas martā un aprīlī.

Priecīgas Lieldienas!